/

Sve najbolje, ng.online! Ein Jahr online!

Projekt X

Četvrtak, 14. maja 2020. ljeta, na ta dan je datiran prvi Word-dokumenat na mojem laptopu imenom “novi glas online.” Tajedan kasnije, 21.5., smo raslali prvi koncept za Project X, Novi Glas Online, odboru HAK-a. Društvo je moralo otpovidati Dan mladine zbog pandemije, ali trsili smo ostati tihi, dok bude ov koncept gotov i odobren.

Jedna šakica ljudi je onda sredinom maja bila jur involvirana – na početku su to bili Matthias Wagner, Nikola Znaor i ja. Dalje su onda pomogli ideju nadopuniti mnogi iz odbora, odnosno cijeli odbor, jer je išlo i za pitanje financije. Dobro moguće, da su drug:e Hakov:ke jur pred nami došli na ideju pojti online s časopisom, još i se spominjem na jedan razgovor pred par ljeti s prijatelji, kade je išlo za to, da bi se ovakoča šikalo. Bili smo mišljenja, da je Novi glas – stari schas.

VW, YSL, NG

Ideja našega grafičara Nikole je lani bila, da bi znamda išli kod rebrandinga istim putem kot druge “marke”. Iz Volkswagena je nastao VW, iz Yves Saint Laurent YSL i sad Saint Laurent. Znamda će biti sljedeći rebranding samo već NG. Još se nismo ufali. Ako nam ki kani kupiti domain ng.o ili ng.online, rado!

Rezervirali smo si lani ali druge dva domaine, noviglas.at i noviglas.online. Da bolje transportiramo i poruku, da smo sad digitalno na putu, smo odlučili, fokusirati na noviglas.online –  to online bi moralo biti i jasno, jer kako bi došao na našu stranicu bez kompjutora/handyja? S jedne strani bi austrijanska kratica reducirala naše djelovanje na črljeno-bijeli-črljeni prostor, s druge bi ljudi znali odmah, kamo nas dodiliti. Tehničko te .at sada dalje šalje na .onlinedomain, za ki smo platili u prvom ljetu 2€ (u riči: Dva).

Od kupnje domaina do launcha je prošlo točno misec dan. Ada misec dan za inštaliranje odredjenoga content-management-systema (CMS) do odluke, ki template ćemo zeti i ga adaptirati za naše potriboće. Neke ponude – naprimjer od Squarespace ti nudu cijeli paket s lipim designom, ali ne moreš čuda sam programirati – najobljubljeniji i zapravo besplatan CMS je WordPress, ki je naš weapon of choice i do sada nas nije razočarao. U onom misecu smo Matthias Wagner (profi) i ja (greenhorn) sidili večere dugo, da razumimo, kako ta naš webdesign-template (44 USD) funkcionira. Matthias se je ponekad jadao, da je ta webdesigner, ki je načinio code templatea morao biti na LSD-u, jer nije logičan.

Najkraća bilansa

Na stranici staroga schasa (noviglas.online) su publicirani 222 prinosi. To je za ljeto dan jako dobra stvar. Bivši glavni urednik Krone-online, Richard Schmitt – da, ta koga je Strache u Ibiza-videu hvalio – je dao svojim uredni:cam nalog, da dva članke na dan pišu. Ali ta vrst (online-) novinarstva za NG-redakciju nije relevantna.

Ako prispodabljam ta prvi koncept od maja 2020.,  s tim ča smo tako upravili, me još i presenećuje, da smo se u velikom držali prvih idejov. Takozvani prvi executive summary je bio ov:

Prvi online-magazin Gradišćanskih Hrvatov. Iz manjine, ne samo za manjinu. Tekst, podcast, video. Diblje rešerše, jezik, satira i relevantne teme. Stranica se većkrat u tajednu aktualizira, velike rešerše se publiciraju kot online-izdanje časopisa – jednoč misečno. Nam teme nisu prevruće. Borimo se protiv fake news. Za iskren i multiperspektivan diskurs.

Neke kategorije iz prvoga koncepta, ke smo konzekventno napunjali su Uvod u feminizam, komentari o gradišćanskoj politiki, manjina/množina, literatura i muzika.

Neke od tih kategorijov su nam poseban format bile vridne. Od povijesti (podcast s dreamteamom Ralfom Grabuschnigom i Michaelom Schreiberom),  receptov (Zamisi i ti! + NGNJAMNJAM), školskoga sektora (išli smo predavati u škole), kviza (na Instagramu jako obljubljen), newsletter (za sve, ki ne kanu koristiti social media)

Da nas budu čekale tako velike kooperacije, nam od početka nije bilo svisno. Ali ugodale su se naprimjer kooperacije s festivali GRENZENLOS LESEN i Remote kot i s gradišćanskim društvom za istraživanje (težišće o židovski cimitori i sinagoga). Mislim, da more biti NG-redakcija velika pomoć, ako ide za to, predjelati materijal za online-svit.

Manje nek smo kanili na početku se je ugodala satira; redakciji stoji čuda vrimena – ada pokušavamo šme ugraditi u ilustracije ili memes na Instagramu. Isto tako video-produkcije – tote još moramo gledati, je li kanimo početi nastati influenceri. Do sad nam je to bilo prebedavo.

Neki članki i prinosi, na ke se posebno spominjam: Volksgruppenhaus-rešerša, Ča je savjet?, Bandić i GH, Volksgruppenliteratur, trilogija Hrvati i NS, Đole, Krowod, Medicinski personal i cipljenje, Korona i Hrvatska, Vigor Matičec i psiha u pandemiji, Bruji 40 knjiga, Pausenfilm koncerta na Novo ljeto. Neke osobe s kimi bi se još u budućnosti rado pominali u posebnom intervju-formatu: Teta Ema, biškup Zsifkovics, Martin Ivancsics, gradonačelnik Tomašević, Hans-Peter Doskozil, Sebastian Kurz. Sam koga zabio?

Happy birthday, Niemandsland! Sebastian Wiesinger u NOVI GLAS 1/2021

Za ostali tekst bi još rado istaknuo neke stvari. Naprimjer pitanja: Koliko mi stojimo? (Nas se ne more kupiti.) Prva polovica djelovanja, juli do decembra 2020. je otprilike stala 25.000 eurov. Najveći dio sredstav je došlo iz BKA subvencije za narodne grupe, manja svota iz Gradišća/kultura, a zahvalni smo s jedne strani našim abonent:icam (broj je veći nastao!), a s druge onim, ki su podupirali sa svojim poduzećem projekt noviglas.online (to su Austrian Health Food AHF, Innovatives Betriebliches Gesundheitsmanagement IBG i Klavierhaus Förstl / Mietklaviere).

Ča se nije preminilo: Komplikacije sa subvencijami – naime, da dugo ne znaš, je li moreš dalje djelati. Zbog dugoga čekanja na odobrenje iz BKA-lonca “Sonstige Zuschüsse”, nismo do ovoga tajedna znali, je li ćemo u augustu moći dalje djelati. Sada nam je odobrena svota, s kom moremo dalje kot do sada – u kom području moremo na ekspandiranju dalje djelati, moramo još odlučiti. Obećali smo vam, da će još slijediti kooperacija s Koruškimi Slovenci, a i ta će dojti. Malo strpljenja još. Cijela ideja povećati redakcijske snage odnosno dostati i fizičku redakciju, bi se mogla brže realizirati, ali Savjet za hrvatsku narodnu grupu očigledno nije osvidočen od našega djelovanja.

Ljeto dan bez sastanka

Znate, kad je bio zadnji face-to-face sastanak svih involviranih? Launch. Skupni meeting proširene redakcije je bio na rastoku u Dolnjoj Pulji 17. julija 2020. Tri ure po launchu, s nekim vegetarijskim namazom u vrtu. Predstavite si kratko, kako bi bila pandemija u 80-i ljeti, kad još nije bila moguća komunikacija na tom luksuznom načinu moguća kot je sada. Sljedeći sastanak proširene NG-redakcije je skoro ljeto dan kasnije, 16. jul 2021., u bajzlu Kuge. Mislim, da je došlo vrime za group-hug.

A kao zadnje – velika hvala svim suradn:icam u prošli miseci. Kandidati:ce za group hug:

Elisabeth Satovich (redakcija, social media), Marica Zvonarits (redakcija), Theresa Grandits (lektorat), Joško Vlasich (lektorat), Katarina Zvonarich (lektorat), Nikola Znaor (design), Michael Schreiber, Lydia Novak, Matthias Wagner, Davor Frkat, Ralf Grabuschnig, Aljaž Pestotnik Robič, Ana Grilc, Roman Pentek, Julija Urban, Lara Hobel, Vera Buranits, Alex Wukovits, Dorica Zvonarich, Dorothea Zeichmann, Anna-Maria Zvonarich, Rudi Karazman, Sebastian Wiesinger, Tessa Sima, Christiana Uikiza, Marco Blascetta, Andreas Karall, Valentina Himmelbauer, Justin Ramon Kodnar, Phillip Hauck-Tyran, Laura Untner, Jakob Frühmann, Ralph Darabos, Michael Hedl, Sophie Hajszan, Felix Emmer, Kristina Schranz, Tibor Jugovits, Andrea Kerstinger, Susanne Stampf, Florian Wagner, Ivan Rotter, Marijana Palatin, Štefan Jagšić, Jurica Csenar, Nikola Bencsics, Romana Schweiger-Domnanovich, Julian Himmelbauer, Sabine Pawischitz, Robert Winter (tiskara).

Ufam se, da nijed:nu nisam zabio.


Piši komentar

Your email address will not be published.