/

Prakljat po hrptu

Za Internacionalni dan feminističke borbe smo u redakciji namjerno izibral:e skeč Nore Nore. Konfrontiramo vas sa seksističnom situacijom u koj muž u višoj društvenoj poziciji punim osvidočenjem ignorira svaku ćut neugodnosti.

3 min. čitanja
/

Mare prorokuje

Mare i Kate se strefu na placi, ter si povidaju ... . Čitaj kratak skeč od anonimn:e autor:ice: NORA NORA!

2 min. čitanja

Fibertekst

"Gledam te, mala virica, kako skačeš po stabalju mojih pluća." - Ko urednik ima koronu...

1 min. čitanja
1 2 3 5