Teorija gendera

Socijalne intervencije kot pratež stvaraju uz spol odredjeni socijalni spol – ada gender. Gender nas sve normira, kako neka se ponašamo u različni situacija, kako neka se obličemo, ke stvari u domaćinstvu neka djelamo i ča neka budu interese.

5 min. čitanja

Ilustracija: Dok Martinus…

Während sich Martinus mit den Gänsen isoliert, Sankt Covidus uns die Maske halbiert. Illustriert von Sebastian Wiesinger.

1 min. čitanja
1 2 3 11