//

VORŠLOGI ZA REFORMU NAŠEGA ŠPROCHA

Ja sam ibazeigt, da radikalni vertreteri hrvatskoga minderheita hrvatskoga u burgenlandu ne znadu, ča kanidu. Oni verlongadu njev recht va artikl sieben od staats vertroga, kot zum beispiel hrvatske ortstaflje, već subvencije za hrvate, pak se kanidu na amti još i krovodiš unterhaltat s beamtneri. To je vollkommen pledsinn, des fihrt nie zu vas.

Problem našega volksgruppna je bio jur svenek, da smo nek mali zahl hrvatov u esteraju, pak da nas ti s nimškim mutteršprochom ne razumu. To je eh klor, da oni fir so a kljane gruppn ne ćedu einfihrat eigene gesece, u ki bi mi erholtali naša prava. Davon nam se još i sanjat ne praucha, to je gonc irreal. Nigdr ne ćedu eingeštehat, da bi se moralo i za nas ča unternehmat. A to, ča smo mi sami za erholtongu našega minderheita do sada unternehmali nij Bog zna ča fruchtalo.

Zato sam ja dafir, da naše štand punkte total verendramo.

Politika i aufrecherholtunga

I man, da je ta linija za einšlogat, da effentlich velimo, da s nami nij švirigkeitov, da imamo sve, vos des herc begehrt. To će sicherlich čuda ljudi begrissat, pak desvegen jur nam već pozitiv ein steljani bit. To je unsinn, da se sada još dalje kempfamo za aufrechterholtungu našega identiteta. Anfong secat bi morali fortšrittlich študenti i jugend u Wienu i doma u burgenlandu. To si tako vorstelljam, da bi se već bemihali, da s našimi dobrimi političari va kontakt dojdu, se s njimi solidariziramo i nje i va vahlkampfu aktiv unteršticadu.

Ausserdem bi morali naš šproch grindlich reformirat: To in dem sinn, da se anlehnamo na nimški šproch. Vorstelljam si to tako, da nur die grundlegendsten sachn hrvatski ostanedu, a za rest da gonc anfoch nimške ausdrucke zamemo.

To bi bila i velika erleichterunga za naš nachkommenšoft, ki bi laglje erlernao naš šproh, a sigurno bi se našlo i dost nimcev, ki se hrvatske kurse besuchali.

Ortografi i topografi

Vos die ortografi betrifft, bi bio moj voršlog, da ne bi ibanehmali ö, ä i ü, nego da bi zato pisali e i i, kad to jače po našu ausšaua. Za „sch“ imamo naše „š“, a kod stummes „h“ sam za to, da je pišemo zbog boljega verštendnissa, ali nimško „w“ bi opet nebi zeo.

I man, da bi unter diese voraussecungen imali sichr i veće aussichte, da se cvašprochig aufšrifti načinju. Cum beispiel:

Landesregierung Burgenland 

(po nimšku)

landesregierunga burgenland 

(po hrvatsku)

Kade unteršied već nij tako auffalljed, bi se mogao nimški aufšrift normal druckat, a hrvatski kursiv, tako da bi bila cvašprochigkeit svagdir gewahrt. Krez zato bi i aussenpolitiš imadž esteraja šteigao, kad bi auf amol ča za minderheitne unternehmali.

A zvana toga: i na amti s beamtneri bi se mogli po našu verštendigat, kad bi nas nako svaki verštehao…..

Da još erlebamo i 900jehrig jubileum!!!!


ro-bo

iz arhiva, NG1/83

Piši komentar

Your email address will not be published.