//

„Estarajh ist fraj!“

Prema važnošću ku ima Državni ugovor za Republiku Austriju je zapravo čudljivo, da ta datum potpisanja – 15.maj – nije proglašen državnim svetkom. Warum ist der 15. Mai kein Feiertag?

6 min. čitanja
//

VORŠLOGI ZA REFORMU NAŠEGA ŠPROCHA

To je unsinn, da se sada još dalje kempfamo za aufrechterholtungu našega identiteta. Anfong secat bi morali fortšrittlich študenti i jugend u Wienu i u burgenlandu. To si tako vorstelljam, da bi se već bemihali, da s našimi dobrimi političari va kontakt dojdu i nje i va vahlkampfu unteršticadu.

2 min. čitanja
/

Bob Marley, bezbrojni rekordi & „beyond greatness”

Beyond greatness je bilo geslo ko je FIFA dala ovomu Svitskomu prvenstvu (SP) i daljnjemu planu da temeljito promovira i podupira žene i divičice u nogometu. Koliko je to ovo SP ispunilo, kako izgleda budućnost, ki rekordi su pali i ke veze ima Bob Marley sa Svitskim prvenstvom žen...

8 min. čitanja
//

Zapravo je malo čudo

"Pri svakom Danu mladine je morala biti kakova-takova premijera, svaki Dan mladine se je morao razlikovati od prijašnjega i to uglavnom po sadržaju", piše pseudonim Ivan Hakovac.

6 min. čitanja
//

Dubioza u Borištofu

Kad smo 2013. ljeta po prvi put doprimili Dubioza Kolektiv u Gradišće, je veljek struja ispala u Bandolu (Vlahija). Wenn Dubioza Kolektiv wo aufspielt, geht’s rund. So viel kann man versprechen.

2 min. čitanja
1 2 3