/

HAK nominirao tri mlade za Savjet

Odredjena društva dostaju od Saveznoga kancelarstva nalog, nominirati osobe u Savjet za hrvatsku narodnu grupu, tako i Hrvatski akademski klub.

HAK se je ljetos odlučio nominirati tri mlade ljude za Savjet – naime HAK-predsjednika Aleksandra Vukovića (24), Hakovsku sekretaricu Veru Buranić (22) i NG-urednicu Maricu Zvonarić (21). Tim kani HAK povišiti dio mladih u najvažnijem gremiju za manjine.

Društveni magacin NG je svojimi rešeršami u prošli miseci spravio transparenciju u gremij, s nominacijom se HAK kani dalje zalagati za cilj transparencije, tako Hakov:ke. Ako to Savezna vlada odobri, bi se gremij mogao pomladiti, a došlo bi i do veće reprezentacije ženskih glasov u njem. Rok za nominaciju kod kancelarstva završio je 13. decembra.

Pozadina

Savjet za gradišćanskohrvatsku narodnu grupu ima 24 zastupni:ce. U zakonu je odredjeno, da polovica zastupn:ic – ada u gradišćanskohrvatskom slučaju je to 12 – moraju biti odibrani kotrigi društav, ka se zalažu za interese narodne grupe. Od svih nominiranih osobov si teoretično kancelar ada izabere 12 peršon.

Ipak su i dvoja partijska društva med njimi, ka zauzimaju dvoja mjesta u društvenoj kuriji. Savjetni:ce se odibiraju svaka četira ljeta. Kod Gradišćanskih Hrvat:ic postoji kot i kot Koruških Sloven:kov dogovor rotacijskog principa predsjedničtva – prije su rotirale tri osobe, u prošli ljeti samo već dvime.


Piši komentar

Your email address will not be published.