//

Poslušnost u Savjetu. Gehorsam im VG-Beirat.

NG-serija: Postavljanje Savjeta i moguće reforme.

U Savjetu ima sve svoj red. Različne hijerarhije, med kurijami, med “ključnimi društvi” i  posebnim sistemom “poslušnosti”poslušnostGehorsam, su duga ljeta omogućile obdržati sistem biranja predsjedn:ice i sistem jednoglasnosti kod važnih odlukov. No ov put more jedna opcija ča to preminiti – ali prije nek idemo u detalje, smo se pital:e sljedeće:

Kako funkcionira biranje predsjedni:ce ili potpredsjedni:ce?

Polag Zakona moru nek savjetn:ice iz društvene kurije nastati predsjedni:ca ili potpredsjedni:ca. Ali kot smo jur u drugom članku ove serije opisal:e, znate, da su dvoja stranačka društva u društvenoj kuriji. Ov zakon se je ada dao lako obajti i tako se je ljeta i ljeta dugo prakticiralo. Kot vidite u tabeli je savjetnik od Djelatne zajednice (ÖVP-društvo) do 2016. ljeta isto rotirao u predsjedničtvu. To čini „zastupničtvo“ GH:ic stranačkim.

Rotacija predsjedničtva. Tabela: Elisabeth Satovich, NG-arhiv 2020

Rješenje od ljeta 2016 je tako izgledalo, da Stanko Horvat kot predsjednik HKD-a i Martin Ivancsics kot predsjednik HKDC-a rotiraju (6. perioda Savjeta).

Po imenovanjuimenovanje – Ernennung „novih“ savjetn:ic sa strani kancelar:ice, slijedi vrijeda prva sjednica. Pri sjednici odibiraju sv:e 24 savjetn:ice predsjedn:icu i potpredsjedni:cu. Ovo će biti ov put zanimljivo, jer su neke stvari obnovili. Do sada se je odibiralo otprto, ča znači, da se je u krugu svenek ruka zdignula ili ne (=otprto). Jasno, da se je tako jako dobro moglo kontrolirati glase.

Još u sadašnjoj periodi Savjeta su savjetn:ice po skoro 30 ljeti obnovil:e poslovni redposlovni red – Geschäftsordnung, ki svaki savjet po Zakonu sam napravi (§5 odsj. 2). Od sada postoji opcija za tajne izbore, ako to samo jedna savjetn:ica potribuje. Moguće je, da se s ovom opcijom ča minja i ufanje je ovde, da „nove“ savjetn:ice ju iskoristu.

Fenomen jednoglasnosti

Bez one “kontrole” ne bi funkcionirala takozvana „predsjednička rotacija“ tako dugotrajno. Do sad se i nikad nije javila ili nominirala osoba, ka nije bila “predvidjena” za ovo mjesto. Prvič po ovoj struki ne bi bilo šanse za glase. Drugič bi t:a dostal:a poteškoće od onih, k:e ov sistem kontroliraju, ako iz reda tanca. 

To premini oblik toga “složnoga kipa”, ki si predstaviš, ako čitaš u visti o jednoglasnoj odluki u Savjetu. A zvećega su sve odluke jednoglasne – ne samo kod biranja predsjed:nice: Dogovoru sedogovoriti se – vereinbaren naime i sve druge točke dnevnoga reda Savjeta unajpr u malom krugu – koč je ta krug veći, koč je on manji. Ada ujedina se u malom krugu i onda se rezultat prezentira na sjednici drugim savjetni:cam, razloži jedn:a savjetni:ca. Onda dojde koč do preispitanjapreispitanje – Hinterfragen, ali uglavnom se ipak glasuje s ostalimi – to da se i očekuje.

Transparencija

Tomu paše jedna pasaža, u koj opiše Olga Voglauer od Zelenih NG-u moguću reformu: Ona tvrdi, da su djelovanje i odluke savjetov s najvećega djela netransparentne i nerazumljive. Ako konačno dojde do reforme bi ona bila za monitoring program – morebit još i sa strani revizijskoga suda, ki kontrolira “input” i “output” korišćenja subvencijov.

Ali i Martin Ivancsics, ki je od početka rotirao u predsjedničtvu, pozdravlja ideju evaluacije. Po njegovom mišljenju bi bila onda koordinacija bolja. 

Voglauer kritizira, da nisu poslovni red savjeta i protokoli sjednic za eksterne pristupnipristupno – zugänglich. Ivancsics na to kontra, da se pošalju protokoli i poslovni red svako:j savjetni:ci, kancelarstvu i zastupni:cam strankov, k:e pohodu sjednice (§4 odsj. 5). On vidi kritično, ako bi protokoli došli na javnost, jer da nastane i većkoč na sjednica peršonsko. Je li bi to onda bilo opravdano to javno pokazati, se pita Ivancsics.

Konac rotacije? 

Konačno će znamda biti promjenje kod predsjedničtva, uvadi Martin Ivancsics. On znamda neće već kandidirati za predsjednika, i je rekao, da kani napraviti mjesta za nove glave, ke da bi doprimile frižak vjetar u Savjet. 

Na kraju NG-savjet-trilogije ostane otprto, je li i kako će se djelovanje u budućnosti preminiti. Je li je to pomoću novoga poslovnoga reda, reforme, znamda novih glav. Ili će ostati isti sistem, a samo glava će biti nova?


Ilustracija: Sebastian Wiesinger
Izvještaj: Marica Zvonarits

Suradnja: Konstantin Vlasich, Elisabeth Satovich

2 Comments

 1. Pitanje na urednicu: ča znači konac rotacije? Znači to da su predsjedni:ca potpredsjeni:ca nominirani takorekuć na četira ljeta?

  Samo kad je M. Ivančić rekao da će se povući iz Savjeta – zbog toga se mora prekinuti princip rotacije? (On to vjerojatno itako neće – Mi Hrvati ne bojte se!)

  Rotacija kao takova ima svoje opravdanje i se more najti u već ki javni institucija. Triba se postaviti ali na širju bazu i po mojem mišljenju garantirati da nije niti jedna osoba više puta predsjednik ili potpredsjednik u ukupnoj periodi Savjeta. Ča ali znači, da triba barem 4 osobe – ke su pripravne si zasukati.

  Ovo ljeto, s M. Ivančićem, na čelu smo došli opet na eksistencijalni minimum od vjerojatno dvih sjednicov u ljetu, ča niti ne odgovara poslovnomu redu (od 4 sjednicov u ljetu). Ali vjerojatno će već vrimena uložiti u “Stalni Prezidij”. A na odluka Savjetov ćedu se “orientirati” – ča znači ne držati.

  • Dragi Joži Buranić!
   Hvala na Vaši pitanji! Zaistinu se je i situacija minjala od kad sam publicirala ov djeo rešerše, jer u tom trenutku nisam ja još čula od onoga društva “Stalne konferencije”.

   Zapravo ja ne odgovorim na moje pitanje “Konac rotacije?” (zadnji podnatpis) – to je takozvano retorično pitanje na koncu. Jeli će dosidobna rotacija (od 6. periode minjanje predsjedn:ice HKD-a i HKDC-a) imati kraj, je odluka budučih savjet:nic. Mislim da ali ova nova mogučnost za tajne izbore nosi veliki potencijal minjenja i završavanja one rotacije. Ali kot se u Vašem komentaru vidi, ste i Vi toga mišljenja da triba druge i već osobe na čelu u jednoj perijodi. To je točno ona misao, ku sam i ja imala i ja se ufam, da čedu to i biti svenek osobe od različnih društav, ke su na čelu predsjedničtva.
   O onih osoba, ka se javu i kandidiraju neka se raspravlja, diskutira i konačno neka se predsjedn:icu TAJNO odibira. Vidim kot potribno da se pri raspravljanju gleda na kvalitete i karakter kandidat:ic. Karakter postaje u današnoj dobi svenek važnija osebina … .

Piši komentar

Your email address will not be published.