/

HAK bilancira 2023. i ima motiviran odbor za 2024.

Hrvatski akademski klub je četvrtak, 7. decembra, održao svoju generalnu sjednicu u Hrvatskom centru u Beču. Uz nekoliko postojećih i novih projektov, ke su 2024. planirani, se je odbor mogao pojačati s trimi  novimi člani. 

Kade se shranja mladina iz sjevera?

Na čelu HAKa je ostao Alexander Wukovits iz Pinkovca, ki je od decembra 2020. predsjednik društva i kani koncu 2024. ljeta predati funkciju. Potpredsjenica je nadalje Sophie Hajszan iz Borte, s podupiranjem novoga i motiviranoga člana Matthiasa Popovića, iz PoljancevPodler, Weiden bei Rechnitz (u južnom Gradišću) ki je isto odibran za potpredsjednika. Tajnica ostaje Lara Heisinger iz Štamperka uz podupiranje nove članice i Mjenovke Nelice Zvonarits. S projekti prošlih ljet je i narasla financijska odgovornost društva. Zato se društvo veseli, da je moglo s Antonom Leszkovićem zadobiti i novoga blagajnika, ki će naslijediti Niku Račić (ka je zaposlena u Hrvatskom centru). 

Kroz sudjelovanje pri seminaru „Jezik prez granic“ u zadnji dvi ljeti je Pinkovčan Anton pojačao svoje zanimanje za društveni angažman. Pri seminaru je i Matthias po prvi put došao u kontakt s HAK-om. Za zamjenicu blagajnika se je javila i odibrala Lara Zoncsich iz Dolnje Pulje. A bez ke uopće ništ nebi bilo moguće je sekretarica, Vera Buranits iz Mjenova, ka se od 2021. ljeta skrbi za sve posle oko kluba. Ča nažalost jur nekoliko ljet fali (u odboru i u društvu uglavnom) su člani iz sjevernoga Gradišća. Ada apel na mlade, motivirane Hrvat:ice iz sjevera, priključite se, dajte vaš input, mi iz sredine, juga i Beča ne grizemo!

“No najvažniji razlogi su na svaki način ljubav prema našoj gradišćanskohrvatskoj kulturi i jeziku, ali i svist, da naš narod triba angažiranu mladinu, ka se ne boji izazovov i ka hoće pokusiti etablirati naš jezik u našem vrimenu, prem da ne dobivamo uvijek tu podršku, ku bi od institucijev za naše cilje potribovali. Mi znamo, kade stojimo i nećemo se predati!” 

motivacijsko pismo 21-ljetnoga Matthiasa Popovića
novi odbor s liva: Nelica Zvonarits, Alex Wukovits, Sophie Hajszan, Lara Zoncsich i Lara Heisinger. Na sliki falu Anton Leszkovich, Matthias Popović i sekretarica Vera Buranits

Novosti i (uskoro) stare navade

Uz Hakovske večere s različnimi težišći, kot su to bili umjetnost, „Yoga i vino za dušu“ i perspektivni krug o južnom Gradišću, vrlo dobro pohodjen je bio benefic za žrtve potresa u Turskoj i Kurdistanu. U okviru nove priredbe „Novi zvuk“ je u maju (pod organizacijom Davora Frkata) nastupao bend iz Zagreba Elemental po prvi put u Beču – koncert u Replugged Vienna je bio rasprodan. Uzato se je ljetos etablirao Hakovski zbor „HAKapella“ pod peljanjem Claudije Fellinger. Mlad:e motiviran:e jačkar:ice (oko 15 ljudi) su jur nastupal:e pri Hakovski priredba, kot i Uličnoj fešti, s modernimi interpretacijami (starih) poznatih jačak. U kooperaciji s Mladinom europskih narodnosti MEN/YEN je HAK  ljetos održao vazmeni seminar u Borti. Pod nazivom „Sve okolo tebe“ se je oko 40 sudioni:c (iz prilično 15 europskih zemalj) uglavnom bavilo s tradicijami. Pri ekskurziji u Beč su posjetil:e Austrijanski parlamenat, kade se je diskutiralo o manjinsko političkom svitu i reprezentaciji manjin.

Jur po treti put se je ugodao jezični seminar na morju „Jezik prez granic“ – ljetos u Vlašići na Pagu, kade će se i kljetu održati (save the date: 7.-14.7.2024). Zbog akreditacije kot „Erasmus plus projekt“ je financijsko podupiranje sa strani EU-a osigurano do 2027. ljeta – javila je glavna organizatorica Vera Buranits. Uspješan je i bio jubilarni 50. Dan mladine u Petrovom Selu u Madjarskoj, kade se je uz dobru suradnju pojačalo prijateljstvo s Petrovišćanskom mladinom. Pokidob ide DM-kolo dalje u sridnjem Gradišću, je Dan mladine 2024. planiran u Malom Borištofu. Uzroki za odluku su, da je DM onde zadnji (i prvi!) put održan 1999. ljeta ali isto, da se je Maloborištofska mladina stoprv nedavno pojavila, a HAK bi ju rado sprohadjao u ovoj početnoj fazi. Suorganizatori su uz Mladinu Mali Borištof, nogometna zajednica Hrvati i fitnes klub Borištof (save the date: 6.-8.9.2024).

Nadalje će HAK kljetu prezentirati reprint udžbenika „Gradišćanskohrvatski glasi“. Peljačica Hrvatskoga centra, Gabriela Novak-Karall, je pri generalnom spravišću naglasila važnost realizacije i da je to u naši krugi „jedini udžbenik, ki ima smisla“. Ča se tiče suradnje s Centrom – izložba odnosno projekt „100 ljet granice“ teče dalje. Zvana toga je u djelaonica planirana kooperacija s „Initiative Minderheiten“ (društvo ko razumi manjinski posao intersekcionalnim), da bi pojačali samosvist kod mladih pripadnikov manjine. 

Pisali smo, da je s Hakovskimi projekti narasla financijska odgovornost. To kod našega projekta Novi Glas i skupa visi s personalom — u ovom decembru imamo po prvi put četire zaposlene! A u najboljem slučaju moremo to i 2024. imati. Ali da je nam moguće ovako opširno djelati, tribamo i podupiranje od naših štitelj:ic! Ada prosim uplatite abo. On ne financira samo tiskani oblik, nego pomaže i pri odluki, ča naša publika od nas kani. Uz sve sadašnje formate će NG kljetu nadalje izdjelati svoje video-težišće u kontekstu „minority awareness 2.0“. Ako kaniš nadalje imati i tiskano izdanje, „her mit der Marie!“ Hvala <3


protokol: Elisabeth Satovich
slike: Konstantin Vlasich

Piši komentar

Your email address will not be published.