//

Od otpatkov u javnost: Štacije prve dvojezične seoske tablice Gradišća

Prva dvojezična seoska tabla Gradišća je skrsla i sada opet stoji u Frakanavi

Skoro je za svenek skrsnula. Prva dvojezična tablica Gradišća s črljeno-žutim trakom ima posebnu sudbinu i je jur imala nekoliko štacijov boravka. 1993. je postavljena, ali kad je Jana Gregorich istraživala 2016. ljeta za svoje predznanstveno djelo u gimnaziji, je tablica ležala na pobirališću za otpatke u Mučindrofu. Prilikom 30. obljetnice postavljanja se je vratila u javnost.

Prilikom Dana mladine u Frakanavi 1993. ljeta je postavio HAK u suradnji sa općinom i tadašnjim načelnikom Demijom Kanczom prvu dvojezičnu seosku tablu s črljeno-žutim trakom. Ova seoska tablica je posebna, kad je bila prva u Gradišću, ka je barem ostala sedam ljet stati. Tokom 2000. ljeta su u dvojezični općina Gradišća onda postavili i oficijelno dvojezične tablice s plavim trakom, ke nas još dandanas spominjaju na to, da postoji većjezičnost i da je gradišćanskohrvatska narodna grupa jedna od autohtonih manjin u Austriji.

Frakanavka Jana Gregorich je posvetila svoje predznanstvo djelovorwissenschaftliche Arbeit u školskom ljetu 2016./17. štacijam table i je išla “Po tragi prve dvojezične seoske tablice u Frakanavi – Od nje postavljanja do nje skrsnuća.”

Slika: Postavljenje prve dvojezične seoske tablice 1993.ljeta. Izvor: Anton Winter.

Zanimljive su različne štacije seoske tablice od izvornoga mjesta uz frakanavski Dubanjak do sadašnjega mjesta u Miloradić-parku, kade da fungira tablica kot spomenik borbe gradišćanskih Hrvat:ic za dvojezične tablice i natpise, tako načelnik Paul Fercsak (SP) pri otkrivanju u oktobru 2023..

Slika: Seoska tablica na općinskom hataru na frakanavskom Dubanjku. Slika: Anton Winter.

Kad se seoska tablica shranjačica

Kad je Jana Gregorich istraživala 2016. ljeta za svoje djelo, je tablica ležala na pobirališću za problemne otpatke u Mučindrofu. Ono mjesto je bilo tadašnjoj školarici gimnazije u Gornjoj Pulji neprikladnounpassend i je rezimirala u svojem djelu, da bi imala ta prva dvojezična seoska tablica u Frakanavi i u cijelom Gradišću funkciju povijesnoga dokaza i spomenika:

“Ponavljam, postavljanjem te prve dvojezične seoske tablice – ne samo frakanavske, nego cijeloga Gradišća – bi se ojačalo svisno zahadjanje s manjinskopolitičkimi zbivanji prošloga stoljeća, ka bi tako ostala u uspomeni gradišćanskohrvatskoga naroda. I ovde valja to, ča se je jur pokazalo za vrime hakovskoga akcionizma ne samo kod samih hakovcev, nego i u politiki: Kade je volja je i put.”

Jana Gregorich (2017., str. 28)

Jana Gregorich je NG-u dozvolila, da publicira neka pogljavlja svojega predznanstvenoga djela. Poglavlje “Abstract” daje kratak pregled o sadržju i metodiki istraživanja. Pogljavlja “Odstranjenje seoske tablice” i “Ponovo pojavljenje i odstranjenje” su dokazi za skrsnuća ove prve dvojezične tablice i se ispostavu zbog svojih empiričnih i svidočnih izvorov posebno zanimljivim.Predznanstveno djelo:

Gregorich, Jana Katharina. 2017. Po tragi prve dvojezične seoske tablice u Frakanavi: Od nje postavljenja do nje skrnuća. / Auf den Spuren der ersten zweisprachigen Ortstafel in Frankenau: Von ihrem Aufstellen bis zu ihrem Verschwinden. Podvaračica / Betreuerin: Mag.a Gisela Csenar. BG, BRG, BORG Oberpullendorf “Franz Liszt”.

Priredila: Marica Zvonarits

Piši komentar

Your email address will not be published.