/

Dan mladine u Petrovom Selu: FAQ

Pitanja i odgovori za ljetošni jubilarni Dan mladine

Dan mladine će biti ljetos od 8. do 10. septembra u Petrovom Selu. Svečujemo i poseban jubilej, naime takorekuć 50. rodjendan!!! Imaš pitanja? Ako ti ovi odgovori nisu dost ili imaš još kakovo pitanje, onda piši u komentare.


50 ljet i Petrovo Selo

50 ljet – Ča će biti posebnoga na ovom Danu mladine? Birthday-party XXXL? 
Kako to more biti da se u istom ljetu svečuje 50 ljet i pedeseti Dan mladine? Ča se je kod prvoga Dan mladine svečevao i prvi rodjendan?
“Dan mladine u toku 50 ljet – zauvijek mlad:a” je geslo – znači Dan mladine drži mladost? 
Ko društvo je ljetos suorganizator i zač?
Kade leži Petrovo Selo? Kako dugo tribam iz Beča, Hrvatskoga Jandrofa, Velikoga Borištofa i iz Stinjakov tamo? 
Čuje se za Petrovo Selo i Šurlice. Ča su šurlice?

Program i prijave za bus, kemp i nogomet

Kade i kada će biti dičje otpodne? 
Kade i u koliki ura će biti otvaranje?
Kade i kada će k noći igrati mužika? Kade će biti šator?
Ki bendi ćedu uopće igrati?
Će se voziti bus? Kade se morem najaviti za bus? I do kad se moram javiti?
Će biti opet kemp? Kade se morem najaviti za kemp?
Će biti mogućnosti za objed?
Ča ćemo subotu djelati? Čul:a sam, da u Petrovom Selu rado igraju nogomet?

Pinezi i maša

Se moraju preskrbiti forinti? Morem platiti karticom? 
Koliko će stati ulaz navečer? Za jedan dan, za sve dane?
Čekaj – imam još jedno važno pitanje za konac: Će biti maše i pomašnice ili je samo folklor nedilju od 15:00 uri?

Pitanja: Marica Zvonarits, Elisabeth Satovich i Theresa Grandits
Odgovori: Jelena Gašpar i Vera Buranits

Grafika: Lorena Frkat

Piši komentar

Your email address will not be published.