/

Nova lica u odboru HAK-a

Srijedu, 15. decembra, se je u hibridnom formatu održala generalna sjednica Hrvatskoga akademskoga kluba. Predsjednik Alex Wukovits ostaje na svojem mjestu, ali s podupiranjem trih novih odbornic. Gdo su one i ča su njeve „vizije“? NG se je upitao.

Stari zeci u društvu Theresa Grandits, Dorica Zvonarich kot i Elisabeth Satovich su predale njeve pozicije u odboru. Sekretarica HAK-a Vera Buranits će u novoj periodi preuzeti funkciju tajnice, nje brat Marian Buranits već nije zamjenik blagajnice nego će biti blagajnik, a Sophie Hajszan će biti potpredsjednica.

Nove duše na fronti

Uza to je Marica Zvonarits, poznata kot urednica NG-a, pripravna angažirati se kao druga potpredsjednica u društvu. 21-ljetna Mjenovka študira kulturnu i socijalnu antropologiju u petom semestru. S obzirom na Novi glas misli, da je praktično, imati koga iz redakcije u odboru za internu komunikaciju i razmjenu. „Angažiranje u manjinski društvi vidim kot training probijanja“, tako Marica. Biti u manjinskoj poziciji znači za nju, se učiti kako se probiti u moćnoj većini. Ta ćut, da ti hasni u razumivanju za druge manjine kot i kod rasističkoga ili seksističkoga tlačenja. Ako bi to već ljudi razumilo, je ona osvidočena, da bi se kao manjina u pozitivan smir razvili. Čemu se Marica najveć veseli, je medijski projekt Metulj (u kooperaciji s Koruškimi Sloven:kami) i novo izdanje gradišćanskohrvatskoga udžbenika Glasi, komu kani HAK dodatno posvetiti mali simpozij.

Marica Zvonarits je jedna od potpredsjednic HAK-a nastala

Lara Heisinger iz Štamperka (Steinberg) je jur duglje članica HAK-a, ali kani od sada već suradjivati u društvu. 22-ljetna se u Beču študira publicistiku i znanosti komunikacije. U novoj periodi će preuzeti zastupničtvo tajnice i vjeruje, da je kroz društveni angažman moguće, ča dostignuti u manjini. „Važno je, da se pridružu i novi ljudi s novimi idejami i se tako društvo dalje razvije“, napomene Lara. Ona misli, da su hakovski večeri dobra mogućnost za ljude dobiti uvid, ča hakovci djelaju. Zato se najveć ufa i veseli na hakovske večere opet u real life

Toga mišljenja je i Lara Zoncsich, ka će zastupiti blagajnika. 24-ljetna je u juniju završila študij i sada obavlja kao psihologica u organizacija ankete za suradni:ce. Kad su ju pitali za poziciju u odboru, si je jednostavno mislila „zač ne?“. Dolnjopuljanka se je 2020. ljeta pridružila društvu i bi rado već pomogla. „U HAK-u sam našla ljude, ki imaju iste potriboće i želje za budućnost naše manjine kot ja“, uvadi Lara. Gradišćanskohrvatski identitet kani i aktivno gajiti, da bude već ljudi doznalo „gdo smo mi i zač mi stojimo“. Potriboću vidi pred svim u tom, da se gradišćanskohrvatski jezik podučava i u viši razredi s ciljem podizanja jezičnoga nivoa. Ona bi si željila, da se dica u školi mjesto latinskoga ili španjolskoga aktivno odluču za njev materinski jezik. Kad ako to pripradni:ce manjine ne djelaju, gdo bi drugačije?

Novi odbor: 1. red: Lara Heisinger, Sophie Hajszan, Vera Buranits, Lara Zoncsich
2. red: Marian Buranits, Alex Wukovits. Marica Zvonarits je bila online-gost sjednice.

Pri live-sjednici su se kontrolirali 2G plus PCR-test
Predstavljenje: Elisabeth Satovich
Slike: Konstantin Vlasich

2 Comments

    • Zdravo, Vili.
      Težišća ovoga članka su bili novi člani u odboru. Ja sam lani došla u odbor kad sam zastupala tajnicu. Naravno kad postoje zanimanje se more moguće cijeli novi odbor predstaviti.

      Malo što o meni: Ja sam 20 ljeta stara. Sam iz Borte i študiram anglistiku i germanistiku u Beču. 2019 ljeta sam nastala aktivan član HAK-a i ja rado u ovom društvo sudjelujem. Kot nova potpredsjednica se ufam da imam već mogućnosti za hravstku mladinu u društvu tako i u narodnoj grupi nešto prouzrokovati.

Piši komentar

Your email address will not be published.