Ovo nije bilo potribno

Austrija je izjavila opomenu za putovanje za Hrvatsku. Hrvatska nažalost nije uložila u kvalitetu turizma, nego u kvantitetu. Je to bilo potribno? Ja mislim ne.

/

Crikva, quo vadis?

Neprestajuća povidajka: konflikt u crikvi. Posebno mladi Gradišćanski Hrvati prekinu veze sa Crikvom. Kamo će ovo peljati?

2

Klapa Rišpet

Iako je u Hrvatskoj vrlo poznata i ima onde bezbroj nastupov, u Gradišću nije tako poznata kao na primjer Kampanel, Intrade ili Cambi.