//

Celje na sve vijeke

Utiski i premišljavanja otpovidanom hrvatskom shodišću, na kom sam bila. Eindrücke und Überlegungen zur abgesagten Wallfahrt, die dennoch stattgefunden hat.

3 min. čitanja
/

Crikva, quo vadis?

Neprestajuća povidajka: konflikt u crikvi. Posebno mladi Gradišćanski Hrvati prekinu veze sa Crikvom. Kamo će ovo peljati?

4 min. čitanja
2