//

„Ča god vam veli, učinite!“ (Iv 2,5)

Istraživanje o društvu Hrvat S.A.M.

Print-Arhiv. Publicirano u NG 4/2019.

Veliko inscenirano utemeljenje

6. oktobra 2018. se je održala fešta prilikom utemeljenjautemeljenje – Gründung društva Hrvat S.A.M. u Haydnovoj dvorani u Željeznu. Biškup Živković kani svojim projektom prikgranično povezati narodnu grupu Hrvatov. Dvorana je puna, u prvom redu i Hans-Peter Doskozil,  slušaju  koncert zbora Pax et Bonum. I biškup je nazočan, ki koristi te koncerte za svoju misiju.

Misec i pol kasnije je stavilo društvo molbumolba – Antrag za podupiranje iz lonca za narodnu grupu. Rado bi imali 120.000 eurov za «Einrichtung einer Vereinsstruktur». Molba zvuči grambavoholprig. Zvana obnovljenja i uredjivanja ureda nisu niti jedan projekt priložili. Ako bi društvo dostalo tako visoke subvencije, bi etablirana društva morala planirane projekte zamrznuti. Jer lonac subvencijov za narodnu grupu ne raste. Već od 25 ljet se pinezi za narodne grupe nisu prilagodiliprilagoditi – anpassen na inflaciju. To je tužna, ali druga tema. Za ovo ljeto je stalo na raspolaganje oko 1,1 milion eurov subvencije, 27 društav je za nje prosilo.

SavjetSavljet za narodnu grupu – Volksgruppenbeirat nije bio sporazuman, isto i kancelarstvo ne – tako se nije od 120.000 poželjenih eurov isplatio niti jedan. Polag Martina Ivančića – predsjednika Savjeta – se infrastruktura sama ne podupira, nadalje da ide i za mnogovrsnostVielfalt aktivnosti. Ali nije tako, da crikva gleda kroz prste. Hrvatska sekcija dijeceze je dostala za 2019. ljeto 105.000 eurov iz lonca za narodnu grupu. To da se more i povijesno razložiti – naime, da je bila crikva glavni nositelj identiteta dok gradišanski Hrvati još nisu živili u republiki.

Samo jedan glas od 24-ih je bio protiv predloga Savjeta u januaru 2019.: Željko Odobašić, jedan od dvih crikvenih zastupnikov gremija, veli, da bi barem simbolično bili mogli dati tisuć-dvitisuć eurov. Pri toj sjednici je Odobašić pismeno dodao protokolu, da Hrvat S.A.M. nije crikvena ustanovakirchliche Einrichtung, nego društvo prema zakonu o društvizakon o društvi – Vereinsgesetz. Hrvat S.A.M. da nije povezan niti farami, niti Hrvatskom sekcijom dijeceze Željezna. To da kažu štatuti, ki su priloženi molbam.

Protektor

Polag štatutov je protektor najviši reprezentant društva. „Nach Möglichkeit soll eine burgenlandkroatische Persönlichkeit des kirchlichen Lebens der Diözese Eisenstadt mit dieser Funktion betraut werden.“ Dobro, da je gradišćanski Hrvat, ki je sve inicirao, ujedno i biškup. Njegovo ime, protektor Živković, ne stoji u izvatku društvenog registraizvadak društvenog registra – Vereinsregisterauszug. Polag štatutov ga nemoru izminjiti, on samo dobrovoljno more napustiti funkciju; on smi promatrati sve dokumente društva i mora odobriti svaku novčanu transakciju, ako stoji već od 5.000 eurov.

Manje prav ima predsjednik. Njega moru izminjiti, ali  i peršona neka bude gradišćanskohrvatska osoba s najboljim ugledom. Kot prva je odibrana Barbara Karlić predsjednicom društva Hrvat S.A.M., „Talkshowhost s najboljim ugledom“ bi se moglo pisati. U molba je ona odgovorna za sve projekte društva, to je potpisala. Na telefonu veli, da je ona vanjsko lice društva. S financijskimi zbivanji da se ne kani baviti, ona to naprikdajenaprikdati – hier: überlassen odgovornim društva.

Ali i bez pinez iz podupiranj za narodnu grupu je Hrvat S.A.M. ljetos (bilješka redakcije: 2019.) bio marljiv, organizirao je high-end-nastupe zbora iz žepa dijeceze. Pri shodišću Gradišćanskih Hrvatov u Celju je dostao načelnik Zagreba – o komu pišu novine u Hrvatskoj da se nalazi u polumračnom svitlu korupcijskih aferov (za njega valja pretpostavka nevinostiUnschuldsvermutung) – najviše odlikovanje dijeceze: red svetoga Martina u zlatu. Vice verza je Živković pri gali Pax et Bonuma u najvećoj koncertnoj dvorani Zagreba od načelnika Bandića dostao najviše odlikovanje grada. U zlatu. HRT je emitirao koncert zbora, pri kom su nabrali oko 27.000 eurov za čuvarnicu u Vukovaru.

Mir i dobro je

Na selu se veliki koncerti zbora malo skeptičnije gledaju . Zborovodje lokalnih zborov to djelaju besplatno, kantorom se skraćuju honorari za maše, a dijeceza si priušti plaćati peljača Pax et Bonuma – « nebi bilo lakocjenije svakomu peljaču zbora platiti dvi ure u tajednu, namjesto da se zaposli jedan tudji s punim djelatnim vrimenom?» pita jedan iz zbora na selu. U istom hipcu se biškup inscenira na velikoj pozornici, u HN se šušlja, da ga broju med tri kandidate za budućega kardinala. Farniki da su se odučili služiti većemu ideološkomu cilju i da se već ne skrbu za farsku općinu kot bi bilo potribno, tako pjevač jednoga zbora, ki kani ostati anoniman. Brojni člani zbora Pax et Bonuma na austrijanskoj strani da su istupili. Da se ćutu kot kakova spravWerkzeug, nimaju ništa za reći. Ostali člani Pax et Bonuma da se veselu pojti na turneju ili na probe i da dostaju dobro jilo i lip smještaj.

U tom svitlu imaju četiri od pet projektov društva Hrvat S.A.M.  za 2020. ljeto smisao (bilješka redakcije: članak je pišen pred Koronom). Od 50.000 prošenih eurov da tribaju 40.000 za aktivnosti zbora. Povodom šezdesetljetnoga postojanja dijeceze se kanu busom odvesti u Rim – za to su prosili 25.000 eurov za transport i opskrbu zbora. To je polag molbe važno za narodnu grupu, jer kot doslovno pišu: „Da alle Burgenländerinnen und Burgenländer zur Diözesanwallfahrt eingeladen sind und von umfassender Berichterstattung auszugehen ist, wird die Begegnung der Burgenlandkroaten mit dem Papst (…) Identität, Bekanntheit und Selbstbewusstsein der Volksgruppe in hohem Maße fördern.“

Mi se skrbimo za «opširan izvještaj».  11. decembra 2019. je Savjet javio kancelarstvu svoj predlog za podupiranje pojedinih društav. Hrvat S.A.M. da neka dostane 2.500 eurov. Tomu predlogu o podiljenju se je suprotstavio samo jedan savjetnikhier: Mietglied des Volksgruppenbeirats, ali ov put ne sa strani crikve.  Argumentira se tako, da med drugim nije jasno, zač bi tribala hrvatska sekcija dijeceze 20.000 eurov za uredjenje nove web-stranice. Kancelarstvo je javilo, da će si pogledati tu molbu, ku je savjet odobrio. Će li  web-stranica Hrvatske sekcije biti slična dijecezanskoj? Na njoj stoji geslo biškupa Živkovića: „Was er euch sagt, das tut!“ (Joh 2,5). Da to u jednom društvu funkcionira, ko je organizirano top-down je jasno. U mediji se je javilo, da će crikva nominirati novoga savjetnika – blagajnika društva Hrvat S.A.M. On neka nastane nasljednik dosadašnjega crikvenoga savjetnika Bubića – ki je u januaru 2019. glasovao protiv toga, da dostane Hrvat S.A.M. subvenciju. Pismeno je dostao Bubić informaciju, da ćedu ga namjestiti. ORF je pisao o tomu. Ali kancelarstvu to nijedan nije javio. Pri aktualnoj sjednici Savjeta se je čulo, da Bubić mora sam odstupitizurücktreten od funkcije, a onda će vlada izabrati od liste predloženih, ki će ga nasljediti – ne crikva, ne biškup. Ča god vam veli, učinite?

Dijeceza odnosno biškup nije bio za dostignuti za reakciju.

izvještaj: Konstantin Vlašić (NG 4/2019)
grafika: Ömer Pekin

Piši komentar

Your email address will not be published.