//

Srce za vino: 150 puti Džez i Ferenc

Herz für den Wein: 150 Mal Jazz & Ferenc

Pisati o KUGA-projektu “Džez i vino” je teško, pokidob jubilar i moderator Ferenc Buzanich ionako svenek iste štorice povida – bi se moglo misliti. Ali ov 150. put je bilo za čuti: „Ovo je moja zadnja priredba Džez i vino. To boli, ali tako je.“ 

Jubilarno izdanje je imalo visoke goste “iz vina i iz politike”. Tako su se na pozornici čule neke apsurdno-smišne izjave kot “to je bio naš tekući kokain”, kad je zeleni vicekancelar Werner Kogler opisao, da naravno zna, ča je Bonanca. Istotako je Niki Berlakovich (VP i komora za poljoprivredu) priznao, da kot i Ferenc pije rado črljeni špricer. Elisabeth Trummer – šuševsko-puljanski SPÖ – pripada k frakciji bijeli špricer. To sve su fakti, ke imamo zahvaliti Kuga-predsjedniku Manuelu Bintingeru, ki se je na šalan način ušmuljio u moderaciju Džez i vina. On si je dao od politike na pozornici pred 350 ljudi potvrditi, da je to ča Kuga djeluje ionako vridna stvar. „Ufam se, da je ča od toga podupljanja pinez za narodne grupe i stiglo u Kugu,” bi se mogao prevoditi citat vicekancelara Wernera Koglera, kad je dostao priliku opisati dostignuća zadnjih ljet. No, ako  se prispodobu broji, je i činjenica, da je još veća svota stigla na druga mjesta nego u park ulicu 3 u Velikom Borištofu.  

Niki Berlakovich, Andreas Liegenfeld, Elisabeth Trummer i Werner Kogler

Kade je EU stvarno pomogao

Ostavimo izborne kampanje i vratimo se k vinu u staklu. 25-ljetne avanture Džez i vina su počele u 90-ti-ljeti u jednom kotaru, kade je kumaj ki vinogradar imao kvalitetno vino na raspolaganje, a sve EU-subvencije još nisu bile donesle  vinogradarom njeve današnje (djelomično pretirane) palače. Kad su si neki džez-muzičari i starji Kuga-aktivisti izmislili format, Ferenc nije bio od toga osvidočen. Vjerojatno kad je znao, da će imat s tim puno djela.  

Bruji live u dobrom svitlu

Tako nas je Ferenc kroz desetljeća naučio piti vino na 150 načinov. Ali zapravo “svenek sa srcom”, kot on veli. Ki bi se stvarno ča željio naučiti o vinu i ukusu vina, tako Ferenc na pozornici, ta neka ide k Pepiju (Schulleru, ki u Rušti vodi akademiju za vino pak je i bio jur gost ove priredbe). Kot jedan vrhunac večera se da – uz muzičke koncerte Brujev i Romano Ratha – istaknuti, da je dostao Ferenc posebnu svidodžbu od Zemaljske komore za poljoprivredu, u koj mu se komora zahvaljuje za njegovo desetljeća dugo djelovanje za gradišćansko vinogradarstvo. Njegov rezime: „Juhu, ja smim dalje pit.“ 

Ferenc Buzanich i Haračunski vinogradar Alfred Moritz

Poslidnji prvi petak u misecu

Iako je imao s Ferencom format Džez i vino do sada simpatično-humorističku Kühlerfiguru, se more i priznati, da se je svit vinogradarstva i mogućih priredab u vezu s tim dalje razvio. Sigurno se more odgovoriti – kot je Ferenc rekao – na pitanje, ča se je preminjilo po 25 ljeti, ako si kade naruči osminku: “Draže je nastalo”. Ali ta analiza stvarno samo kroca na površini. Ako sam iskren bi si željio, da ov večer ima i kulinarsku komponentu, kom se da osvidočiti publika. Kada je kreiran, je bio “Džez i vino” inovativan format. Tu inovaciju bi kanio i dandanas imati (barem u stakli). Jednoga si moremo biti gvišni: Prvi petki u misecu, onda „kad stigne pinez na raiku“, bi bili dosta prazni i suhi, ako se ne ugoda stvoriti relaunch ovoga formata. 


Sve slike su analogno snimljene od autora
Već od Ferenca čujete u našem Testimonium-intervjuu

Piši komentar

Your email address will not be published.