/

How to: službeni jezik. Lektionen der Amtsšprache.

Umjetnina: Viktoria Ratasich

Kanim predstaviti, kako koristiti manjinski jezik kot službeni jezik. Tri primjeri, od kih se morete dati već ili manje inspirirati. Wie man eine Minderheitensprache als Amtssprache verwendet. Drei Beispiele.
slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

Točka kaštige

Lani u protuliću sam bio na putu na čitanje i se pri vožnji najzad u Austriju prefriško vozio. Jako ponosan na moje kršenje nisam, ali ipak – kad je stigla pismom kaštiga na nimškom jeziku sam vidio: Ah, to pismo je došlo od Kotarskoga poglavarstva u Novom Gradu, ada Güssing, a tote živi i par Hrvat:ic. Prosio sam mailom, da mi pošalju kaznu na mojem materinskom jeziku, na gradišćansko-hrvatskom.

Par dan kasnije je stigao re-mail. Priložen je bio dokumenat na hrvatskom jeziku ali to je bio standardno-hrvatski. Naravno bi na ovom mjestu mogao biti zadovoljan, ali ki me pozna… Upitao sam se kod jednoga odvjetnika iz Koroške, a on je uprav imao sličnu situaciju: Jedan Slovenac je potribovao kaznu na hrvatskom, ali poglavarstvo je reklo, da to ne ide, pokidob bi tribao biti gradišćanski Hrvat. Moj primjer u kom se gradišćanski Hrvat žali, da nije dostao po gradišćansko-hrvatsku je ada bio dobrodošao. Formulirali smo odgovor i prošli su miseci čekajuć da bi došlo znamda do procesa. Kratko pred Božići je stigao mail od odvjetnika, da ću ipak morat platiti kaštigu, ar da se sud nije kanio odlučiti za jednu ili drugu stvar. Ada nije odlučeno ka vrst hrvatskoga jezika neka bude korišćena. Kad sam provjerio prilog maila sam ali vidio: Kazna je bila prevodjena na gradišćanskohrvatski jezik. Heureka. 

Moj grih. Moj gh grih.

Koruški formulari

Velika vist oko službenoga jezika je došla ove dane iz Koruške. Od sada stoju  u Koruškoj svi formulari, ke ikada pravaš, na Koruški općina dvojezično i online na raspolaganje. Koruška IT-firma je to uredila skupa s prevoditeljskim uredom. Od prijavnice do kakove molbe za otpatke, skoro sto je sada tih dvojezičnih formularov! Pri konferenciji za štampu su izjavili, da je to koštalo 35.000 Eurov. Najboljih 35.000 eurov ke je savezno kancelarstvo ikada investiralo!

A ča se u tom djela u Gradišću? Niente, nada. Kad su u zadnjoj sjednici zemaljskoga sabora lani Zeleni stavili molbu na točno to, ča je bilo moguće u Koruškoj — da bi se stavili na raspolaganje većjezični formulari u svi općina Gradišća odnosno da bi zemlja Gradišće pomogla općinam sastaviti tu ponudu, se je molba zelenih tako adaptirala, da niti već stoji „Amtssprache“ niti „Formulare“ u molbi. Tu adaptiranu molbu su zaključili u zemaljskom saboru Gradišća glasi SPÖ-a i FPÖ-a. SP-govoračica za manjine, Hrvatica Elisabeth Trummer iz Šuševa, je pri nje govoru tada deklarirala, da bi ponuda većjezičnih molbov u Gradišću bila samo simbolična politika. Ja mislim, da bi se simbolična politika mogla ovako definirati – citat zaključene molbe: Der burgenländische Landtag bekennt sich zum Reichtum des Zusammenlebens der autochthonen Volksgruppen im Burgenland und zum Gebrauch der Volksgruppensprachen. 

ID Austria

Da ne završimo potpuno negativno. Jednu dobru vist ipak još imam: Ča ti veli ID Austria? To je ta novo sastavljen portal, kade republika nudi svoje službe digitalno. Ja ga najveć koristim za potpisivanje dokumentov. Ali zna i već: Oficijelne dokumente, ki su na tebe adresirani moreš i dobiti mailom. A notifikaciju, da imaš takovu poštu, moreš i većjezično dostati – to funkcionira dodatno na slovenskom, hrvatskom ili ugarskom jeziku. Mail ki ti to javlja onda ima super titulu: Obavijest o podizanju deponiranoga službenoga dokumenta. Si razumio? Verständigung über die Bereithaltung eines behördlichen Dokuments zur Abholung. Musik in meinem Ohr! A u tvojim?

Mehrsprachiger Postkorb in ID Austria

Umjetnina u glavnoj sliki od Viktorije Ratasich
Ortstafel-Kunstwerk im Titelbild von Viktoria Ratasich

Piši komentar

Your email address will not be published.