//

Ništ nij fiks, krucifiks!

Mjenovska musical mania. Slika: Hrvatske novine

Ki naslov ne razumi, tomu moremo samo savjetovati, da si ide još na Mjenovski farof pogledati, kako cijelo selo igra mjuzikl „Sister act“.

Časna sestra Mary Clarence dojde naime ponovno u breduljiju, jer jači sa svojim zborom koludric tako dobro, da još i Papa kani dojt pogledati muzički čar. Ali tu pažnju sestra zapravo nebi smila dostati, pokidob je svidokinja umorstva, a policajac Frici Potici, (ki se poti kot u ditinstvu; pri svakoj produkciji šarmantan: Eduard Jahns) je ju poslao u kloštar za „Zeugenschutzprogramm“. Kod svakoga umorstva je kloštar super ideja shraniti koga,  samo onda ne ako se zove fake-koludrica Deloris van Cartier (kot nakit! – u ulogi brilira Marica Zvonarits), ka je vidila kako je gangsterboss Curtis Jackson (Fabian Milodanović, uloga mu se jako dobro paše) ustriljio koga, ki je „fućkao“.

Naravno gospa van Cartier nije senzibilizirana za žitak u kloštru, kade jačkarici fali steak i pivo, a majka predstojnica (odličan casting: Maria Zvonarits-Karall) skrbno pazi na svoje drage sestre kot mama na svoje pipliće. Ali kaos je garantiran, pokidob falu crikvi pinezi za obdržanje zgrade,  se moraju s novom koludricom aranžirati.

Zvanaredan orkestar

Istaknuti se mora svakako muzička pratnja kusića. Dirigent Justin Kodnar kontrolira svoj orkestar, ki uz klasične, limene i elektronske instrumente ima još i bubanj, na tako visokoj razini, da mi ostaje samo reći: Dajte mu operu! To bi se moglo poslušati svaki tajedan, a ne samo svako drugo ljeto.

Mjuzikl ima u prvom činu neke pasaže, ke su malo dugotrajne, ali onda po pauzi se je ugodalo inscenaciji (režija Iren Darabos), da kusić drži napetost ča do konca. O kusiću samom: Dialogi malo trpu pod tim da su doslovno prevodjeni u stilu 70-ih ljet. Ča zna na tom ležati, da su se Mjenov:ke držal:e original-teksta. Da je prevodjen sažetak projeciran na platno uz  pozornicu, ali i u tiskanom programu, je (ne-hrvatskoj) publiki sigurno velika pomoć, iako je sadržaj Sister acta do neke mjere poznat na cijelom svitu.

Posebni trenutki

Nije najlakše pisati recenziju, ako su na pozornici bivše ili aktualne NG-suradn:ice (hvala da ste ugradil:e i nas u šalu), ali čisto iskreno se more pisati: Kusić ima nekoliko scenov i jačak, ke su jako čvrste. Uz koreografirane jačke zbora pod peljačtvom Mary Clarence su to naprimjer kad gangsteri (Martin Kovacs, Benjamin Kuzmits, Ralph Pedro Pascal Darabos) pokažu, kako bi oni sa svojom snažnom muškošću mogli spraviti koludrice tako daleko, da preispitaju svoj celibat. Tajna zvijezda ove produkcije je Mary Robert (Sarah Fleischhacker), ka zbog svoje hrabre kolegice Mary Clarence u „prosti-čižma“ počne zdvajati, da li kani ostati u kloštru ili ne.

Dotaknuti se vjerske teme odnosno cijele crikvene mitologije na pozornici je umjetnički izazov i se  u ovi dani nije samo ugodalo u Mjenovu. Pri Bečanski Festwochen je predstavljena opera „Sancta“, kade su isto bile koludrice na pozornici, ali djelomično gole i na rollerblades. Dok se to more pokazati u Mjenovu, će Mary Clarence morat peljati još ko-to ljeto svoj crikveni zbor. A konačno je ova predstava najbolji trenutak upoznati selski kolektiv, ki stvarno stoji prez konkurencije i je pokazao jur nekim mladim talentom put u svit profi-mjuzikla.


Mjuzikl još igraju 12. i 13. jula u 20:00.
Hvala Hrvatskim novinam, da smimo koristiti slike. Cijeli foto-album je ovde.

Dodatno: Razgovor s režiserkom Irenkom Darabos morete slušati na stranici Radio-More. Emitiran je 27. juna.

Piši komentar

Your email address will not be published.