/

Čudna odvisnost FUEN-a od Madjarske

Madjarska zaklada je u kratkom času nastala najveći financijski podupirač FUEN-a. Kot kažu izjave FUEN-predsjednika Vinczea, pineze iz Madjarske dostati ne funkcionira bez uvjetov.

1 min. čitanja
/

2020 + 2 + 1

Ča neka uopće dojde prik u Novo ljeto, a  ča ostaviti u zadnjem? Ideje, ke nas moru 2023. dalje peljati i kimi se moremo nadalje baviti.

1 min. čitanja

Muži za muže

Toliko primjerov je, kade su muži uspješni u općina i u gospodarstvu. Zač to ne pokazati?

1 min. čitanja
/

Skrivljena lekcija Nowaka

Ako se spominjam na te davne dane na FH-u za žurnalizam, kad je bio Die-Presse-šef Rainer Nowak predavač, me ne preveć čudi, da je ovako daleko došlo.

1 min. čitanja
1 2 3 4