/

Dekana priznanje za NG-podcast

Moderatorice NOVI GLAS-podcasta u Zadru, Ana Marija Jasak i Sara Kelenić, su osvojile priznanje fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu za aktivnosti izvan študija. Pri drugom rodjendanu fakulteta nisu samo odlikovane študent:ice s najboljim uspjehom u prošlom akademskom ljetu nego i on:e, k:e su bile zvana univerziteta aktivn:e i pridonesl:e kvalitetu studiranja.

Dekan Ivo Džinic (livo) odlikovao je Ana Mariju Jasak i Saru Kelenić za aktivnosti pri HAK-seminaru Jezik prez granic u Zadru, kade su moderirale podcast titulom „Kako Hrvat:icam objasniti Gradišćansk:e Hrvat:ice“. Prema NG-u se obadvije študentice Demografije i hrvatskog iseljeništva kažu zahvalne HAKu i njevoj profesorici Marti Račić, ka im je preporučila Hakovski seminar.

„Zahvalne smo profesorici Račić i Hrvatskom akademskom klubu što su nam omogućili sudjelovanje na seminaru. Zbog podcasta koji smo moderirale osvojile smo Dekanovo priznanje za sudjelovanje na izvannastavnim aktivnostima. Primitak takve nagrade za nas predstavlja veliku motivaciju u daljnjem studiranju.“

Ana Marija Jasak i Sara Kelenić

Petak, 10. decembra 2021. je bio drugi rodjendan Fakulteta hrvatskih studija u Zagrebu, ki je do 2019. imao štatus učilišta. Podcast iz Zadra je još svenek dostupjliv na noviglas.online odnosno na brojni streaming-platforma. HAK planira i 2022. organizirati ljetni seminar.

Piši komentar

Your email address will not be published.