//

ÖH-frakcije i nje stav prema manjinam

Jedan tajedan pred izbori austrijskog visokoškolarstva su pozvala JöH i HÖR frakcije na podijsku diskusiju. Fokus je ležao na manjinami i diskriminaciji različnih manjin na sveučilišću ali i u proširenom društvu. Kade su granice visokoškolarske politike?

4 min. čitanja
/

Tvoj glas za “ÖH”

Ne zabiti! Od 9. do 11. maja su izbori za Austrijsko visokoškolstvo. Sv:e študent:ice, k:e su plati:le študentski prinos za ov semestar imaju pravo za odibiranje zastupničtva.

3 min. čitanja