/

Kako Hrvatom objasniti Gradišćanske Hrvate

Gosti: Marko Steiner, Nina Buranits i Jurica Maasz. Rezultat podcast-djelaonice pri seminaru Jezik prez granic.

Vic bi mogao biti: Ča se stane, ako strefi Gradišćanac iz Madjarske na Hrvaticu iz Zagreba, Gerištofka i Čunovac na Porečku? Da more rezultat toga susreta biti med drugim šalan ali i ozbiljan, kaže razgovor NG-podcast-djelaonice u Zadru, kade strefu moderatorice Ana Marija Jasak i Sara Kelenić, študentice iz Zagreba, pripadnike gradišćanskohrvatske manjine, Ninu Buranits (A), Marka Steinera (Hu) i Juricu Maasza (Slo). U klimatiziranoj dvorani hostela su razgovarali o jezičnom stanju, o razlikami unutar manjine i muziki, dok su drug:e vani igral:e tambure i dica larmala.

Rezultat podcast-djelaonice seminara Jezik prez granic u Zadru 2021. si moreš sada poslušati na svakoj podcast-platformi ali i ovde preštati.

Teme epizode

– upoznati gradišćansk:e Hrvat:ice u Austriji, Madjarskoj i Slovačkoj
– škole za manjinu
– razlike GH i standardnog jezika
– muzika i aktivizam
– himna: Hrvat mi je otac
– bonus materijal: Gradišćanske fraze

Bonus materijal: Buča, bome, ribež! Gradišćanske fraze.

Bonus materijal o Gradišćanski riči

Moderatorice: Sara Kelenić (Poreč) i Ana Maria Jasak (Zagreb) su studentice demografije i hrvatskog iseljeništva na sveučilištu Zagreb.

Nina Buranits iz Gerištofa (Austrija), 20 ljet stara, študentica Pedagoške visoke škole u Željeznu i član Hajdenjakov i Zelenjakov

Jurica Maasz iz Čunova (Slovačka), 26 ljet star, mehaničar i muzičar (Čunovski Bećari)

Marko Steiner iz Hrvatskoga Židana (Madjarska), 30 ljet star, fizioterapojt i muzičar (Koprive)


Podcast

Djelaonica: Nina Buranits, Fabian Buranits, Johannes Schorn, Mario Gregorich, Sara Kelenić, Ana Marija Jasak, Vera Buranits, Marica Zvonarits, Davor Frkat, Konstantin Vlasich

Rez i tehnika: Konstantin Vlasich

Intro i outro: Andreas Karall, Valentina Himmelbauer

Muzika: Jurica Maasz, Marko Steiner

Slike: Johannes Schorn, Vera Buranits

Transkript: Marica Zvonarits

Jezik prez granic bio je Erasmus Plus-projekt organiziran od Hrvatskog akademskog kluba HAK


Piši komentar

Your email address will not be published.