/

Program Dana mladine 2021.

Mjenovo, Stinjaki i Štikapron - 10. do 12. septembra

DM21: Nastupaju Bruji, Čunovski Bećari, Koprive i Karavan

No, se i vi jur veselite na Dan mladine? Prem pandemija i u drugom ljetu diktira način održanja Dana mladine, se je HAK prilagodio situaciji ambicioznim programom – tako će ljetošnji festival biti podiljen na tri dane i na troja mjesta: Mjenovo, Stinjaki i Štikapron. Prošli vikend je HAK finalizirao zadnje detalje ljetošnjega programa pod geslom “Dan mladine putuje”. Kot je društvo jur u junu raspisalo, se je sada i ugodalo najti troja sela za održanje najveće priredbe za gradišćanskohrvatsku mladinu.

Prva štacija putovanja je petak Mjenovo, subotu Stinjaki, a na tretoj štaciji – u Štikapronu – će se po prvi put uopće održati DM. HAK se veseli u izjavi, da tim pokriva jug, sredinu i sjever i u smislu 100 ljet Gradišća. U svakom od trih sel će uz muzički program biti i sadržajnih točkov kot naprimjer pri “Da se ne pozabi” na petak ili pri diskusiji na subotu. Zvana toga će se kazati putujuća HKD-izložba o narodni grupa.

Lokalni partneri HAKa su ljetos Mlada inicijativa Mjenovo, Stinjačko kolo kot i Tamburaški orkestar i fara Štikapron.

Program u detalju

Oficijelan program

PETAK , 10.9. – Mjenovo

Dičje otpodne
Otvaranje
Kulturni program:  “Da se ne pozabi” 
Koncert: Koprive i Karavan

SUBOTA, 11.9. – Stinjaki

Šaroliko otpodne za male i velike
Skupno tancanje i jačenje
Diskusija
Otvaranje
Koncert: Čunovski Bećari i Bruji

NEDILJA, 12.9. – Štikapron

Pomašnica
Zabavno otpodne

Bruji ćedu nastupati u Stinjaki subotu

Nadalje…

Link na Hakovsku stranicu

Znate još, kad smo lani objavili ov video na vikend, kada je bio predvidjen DM…

2 Comments

 1. Ja! Pozdravljam odluku, da če bit ljetošnji “Dan Mladine” u tri regija. Je ovo i budučnost u tri regija Gradišća? Razočaran sam da je u nedilju a ne u subotu “Dan Mladine” u Štikapronu. Zač? Da če bit malo publike i zbog manjkanja hrvatskoga jezika. Zač ni je “Dan Mladine” u Pinkovcsu otkuda ishađa HAK predsjednik. Veliko razočaranje mi je bilo “Dan Mladine” u Vincjetu 19, da ni su nastupile poznate grupe is Gradišća i is Hrvatske. I program u subotu ni je odgovorao. I godinasto vrime je takaj igralo glavnu ulogu.

  • Dragi Wilhelm,
   Dan mladine je ljetos zbog Corona virusa podiljen na troja mjesta, ada u dojdući ljeti je opet planirano kot obično. Kao prvo, Pinkovac nije bio pripravan, da bi preuzeo jedan dan priredbe. Kad smo se za Štikapron odlučili, su petak i subota (ada Mjenovo i Stinjaki) jur bili fiksirani, a Štikapronci su tako predložili kombinaciju s farskom feštom u nedilju. Naravno ne moremo svaku želju ispuniti, ali mislim da tako svakomu već ili manje odgovara, i ufamo i veselimo se na šarolik vikend!
   pozdravlja te NG-redakcija
   ps: kako će biti vrime se nažalost nikada nezna

Piši komentar

Your email address will not be published.