/

Dan mladine, sve druge priredbe i korona

Zweisprachiger Veranstaltungskommentar

Priredbe kot glasniki

Dan mladine i Korona. Zapravo sve zadnje velike priredbe su nam glasnikovde: glasnik – Bote, kako ćedu izgledati svi veći dogodjaji u dojdući miseci. Čim se pri priredbi ne nosu maske, dojde do infekcijov. To i valja za nastup Severine u Kugi. Moreš još tako točno kontrolirati sve tri G-e. Jedini lijek je: biti cipljen. U slučaju Dana mladine su i duplo cipljeni došli domom infekcijom. A tako će i biti sa Severinom ili ako ideš u disko ili, ili,…

Kod onih, ki se inficiraju odlučuje status cipljenja o daljnem razvitku bolesti. Moji PCR-testi nakon svih priredab su do sada bili negativni. Pfizer djela svoj job. A ja sam i tancao u Stinjaki, čitao uz koleg:ice u Nijuzlju pri Literaturtage im Weinwerk. Oba dvi su bile priredbe, kade su nakon 3G-kontrole pretežno pale maske. Čitanje Rudija Karazmana u Kugi sa svimi pomagači:icami književne produkcije je u kontrastu bila priredba s pretežno maskiranom publikom. Čer u Državnoj operi je nakon kontrole bilo: Maskiran moraš biti, a preporučena je FFFP-2 maska.

Biti maskiran ili ne biti maskiran

Sada se stavlja pitanje, kako kanimo doživiti daljne tajedne: Viditi lice i osmijeh drugih s pogibelom, da će nam znamda doletiti ča na pluća. Ili maskirano, znamda malo manje veselo, ali za to s većom sigurnošću, da ćeš dojt domom zdrav i neinficiran. Jedna daljna mogućnost je biti cipljen i PCR-testiran. Tako je naprimjer čer pozvao židovski OeH na party na Uni-Campus.

Konačno ostaju neke grupe, ke si ne moru zibrati, biti ili ne biti na priredba. Naime onda, ako si umjetnik, žurnalist, ili političar. Ili jednostavno ako organiziraš te priredbe. Ljudi očekuju da si onde, ako si glumac ar  ljudi dojdu zbog tebe kamo. Ada su neke grupe još svenek već ugrožene od drugih. A s timi moramo biti solidarni.


Slika: Zorica Toth, Dan mladine 2021. Stinjaki

Piši komentar

Your email address will not be published.