/

Autoput kroz Lobau nam svim ide sputa!

Komentar iz klima-kempa

Kao su neki od vas jur čuli, počelo je djelovanje na autoputu “Stadtstraße” u Beču prije malo već od jednoga miseca. Malo se je čulo unajpr od ovog projekta, ki će, ako je zgotovljen po planu, nas sve stati 4,5 milijardi eurov.

Ča se svenek čuje, je, da je potriban. Je to tako?

Motivi kempa

Da li se za vrime klimatske krize triba nove autopute, a to u ovom slučaju kroz prirodni park?

Čuda ljudi to vidi drugačije. I tako se je stalo, da su mnoge organizacije, ke se zalažu za zaštitu prirode i drugi izgradili “protestni kemp”. Cijeli dan i cijelu noć onde prebavljaju aktivistkinje i aktivisti. I ako je mrzlo ili curi.

Ne samo to. Dodatno su proširili svoj protest na troja gradjevinska mjesta, tako da ćedu uskoro zaustaviti djelo na autoputu.

Kako oni sve ovo vidu je na svaki način zanimljivo. “Ov autoput se izgradi za transit, ne za ljude” veli Mirijam, 28-ljetna učiteljica osnovne škole. Političari Gradišća, Dolnje Austrije i Beča rado govoru o tom, da će s ovim novim autoputem biti laglje za “pendlere”.

Ča ne velu je, da će Lobauautobahn biti dio mriže TEN25, ča stoji kratko za Trans European Network 25. To je autoput, ki neka pelja od Baltičkoga morja do Jadranskoga morja. To znači čuda tranzitskoga prometa. Potribno?

Pred nekolikimi ljeti je Švicarska zabranila tranzitski promet na kamioni, ki ide samo kroz zemlju. Umjesto toga se medjunarodni transport kroz Švicarsku vozi vlakom, a to funkcionira. Posljedice takove politike su: Čisći zrak, manje prometa, manje larme, manje CO2,…

Tako daleko mi u ovoj zemlji očigledno još nismo.

Svi za autoput?

“Ako bi svi stanovniki i bili za autoput, sigurno već ne bi ovde stali”, veli Tomas, 19-ljetni študent. “Političari velu, da su za ov projekt, jer to ljudi kanu.“ Da tako jednostavno nije, kaže i Tomasov doživljaj:  „Stanovniki iz okolice nam svaki dan donesu jilo k šatorom i se s nami pominaju. Najbolju turtu, ku sam do sada jio nam je žena odavle spekla. Ima i ljudi, ki mislu, da će s autoputom ovde biti manje prometa. Samo, jer to vjeruju su za autoput, ali do sada još nijedan nije potvrdio, da je to tako.” Tomu paše dobro deviza, ka desetljeća dugo prati aktiviste na cijelom svitu: „Ki sije ceste, će trgati prometa.“

Ruralan Beč

Ki si pogleda mjesta gradjenja vidi neobičnu stran Beča. Polja, velika polja – a i to je razlog zač političari kanu autoput. Ako simo dojde velika cesta, dojt ćedu i velike zgrade, čuda stanov, shoppingcentrov,… ali ne zbog potriboće.

Računa se, da stoji u cijelom varošu Beču 100.000 stanov prazno. U vrimenu kada se ne dostane stanare, si ljudi s dost pinez rado kupuju stane, jer je to “sigurno i u krizi”.

Izdržljiv aktivizam

Kad sunce projde, friško mrzlije nastane. Zadnju noć je imalo samo 9°C. Ipak aktivist:kinje ovde spu i protestiraju cijeli dan.

A i ja sad razumim, zač je važno, da se to, kako i svenek podupira.

Ne smi biti, da se ofruje prirodni park za kapitalističku lakomnostlakomnost-Gier za profitom.


Sebastian Stangl je iz Trajštofa, ali živi u Beču. Prebavio je nekoliko dan u klima-kempu.
Slika: @klimacamp_at / Twitter


Piši komentar

Your email address will not be published.