//

Dubioza u Borištofu

Kad smo 2013. ljeta po prvi put doprimili Dubioza Kolektiv u Gradišće, je veljek struja ispala u Bandolu (Vlahija). Wenn Dubioza Kolektiv wo aufspielt, geht’s rund. So viel kann man versprechen.

2 min. čitanja
/

Wo Alfons Haider irrt: Der Ortstafelstreit

Die burgenländischen Jubiläumsfeierlichkeiten und Moderator Alfons Haider – da droht ja Ungemach. Pri svetačnoj priredbi prilikom 100-ljetnoga-jubileja zemlje Gradišće je pitao moderator Haider, zač u Gradišću nikada nije bilo svadje oko seoskih tablic?

2 min. čitanja
/

Črljeni kaos je perfektan

Pandiljak po stranačkom vijeću SP-a pokazao je kompjutorski program, da je jači od stranke. Samosvisne najave za moguće i nemoguće koalicije su nakon ovakove tragedije zgubile relevanciju.

2 min. čitanja
1 2 3 4 5 18