//

Doskozil, Babler i mi. Das rote Battle und wir mittendrin.

SPÖ prava već glasov. Odakle? Doskozil und Babler müssen auf Stimmenfang gehen, aber mit welchen Themen?

slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

Ča bi se moralo stati, da  socijaldemokratska stranka dostane već glasov?

Vlašćom snagom su člani Socijaldemokratske stranke pokazali bivšoj šefici, Pameli Rendi-Wagner, da su nje dani u politiki zbrojeni. Najveće presenećenje to nije bilo. Modus i sve odluke oko toga votuma članov kažu kako sporo je stranka funkcionirala do sada – do neke mjere i kako nedemokratsko. Koga čudi, da cijela stranka s tolikimi funkcionari i mišljenji zgleda kot jedan kolos. Monolith, kakov kamen, kade ne znaš kako je zašao k tebi u vrt. A pre težak je, da bi ga odanle van dostao.

Iako nisu već svi člani u poziciji odlučiti med Bablerom ili Doskozilom, se mora pitati svaki od delegiranih: Ke birače kanimo imati? Kim šefom bi dostali glase, da bez nas ne more dojti do vlade.

Točka žene

Neprestalnimi atakami – direktne i indirektne nature – je zemaljski poglavar Doskozil uspjeo nastati jedan od dvih ostalih kandidatov za poziciju na špici stranke. Ali pučati, biti ne solidaran i nikomu ništ ne frgunati, nisu dobre osobitosti za peljajuću funkciju. To, da je žrtva toga stila još dodatno bila prva žena na čelu SP-a, znači da si mora posebno premisliti, kako bi spravio ženske člane stranke na svoju stran. A da se u Gradišću čuje za diktatorski stil poglavara, neće pomoći na van.

Marksizam

Andreas Babler si nije siguran, je li on kani biti marksist ili ne. Kod PULS24 je još izjavio, da je marksistički odrastao, u ZIB2 se k tomu već nebi tako jasno deklarirao. Ali zač ne k tomu stati? Graz i Solnograd su dobri primjeri zato, da još i politika KPÖ-a dobro funkcionira. Graz ima komunističku načelnicu, u Solnogradu su komunisti neočekivano imali ekstremni uspjeh pri izbori. Pak i onde je jasno, da su marksistički ideali veliki. Zač bi političari već zaslužili od inštalatera? Zač moraju biti stanarine sve draže ali na kontu se ne zrcali sve već od posla? Takovimi temami se da lako punktati, ali znamda je SP i zabila, kako to funkcionira.

Točka azil i migracija

Migracije neće biti manje. Ne zbog klime, ne zbog vojnih konfliktov na svitu. Se nasloniti na Brüssel/Bruxelles nije u prošli osam ljeti peljalo riješenju migracijske krize – od balkanske rute do masovnoga groba u Sridnjem morju. Samo zgraditi zidine neće pomoći Europi, ka sva starja nastaje i kade svaka branša trpi zbog manjkanja djelačev. Ako bude migracija za SP ipak opet jednoč najbitnije pitanje pri izbori, ćedu joj sigurno mnogi okrenuti hrbat.

Klima-politika

SPÖ- odluke u gradjevinskoj i prometnoj politiki u Beču ili u Gradišću nikako nisu dobra vizitka za birač:ice, k:e dojdu iz eko-sektora. Niti od Bablera, niti od Doskozila još nisam čitao niti vidio elaborirarene ideje za najveći izazov ovoga stoljeća. Potencijal birač:ic bi bio velik. Nezadovoljnost sa Zelenimi u Saveznoj vladi je svagdir za viditi, ali ako se ne stvoru ozbiljne ponude za takove birač:ice, ćedu t:e i rado pojti komunistom ili doma ostati.

Piši komentar

Your email address will not be published.