/

Črljeni kaos je perfektan

Analiza dogodjajev.

Pandiljak po stranačkom vijeću SP-a pokazao je kompjutorski program, da je jači od stranke. U Excel-tabeli da su pri brojidbi glasov pomišana imena dvih kandidatov. Hans-Peter Doskozil, zemaljski poglavar Gradišća i polag votuma od subote još novi šef stranke, ada kot izgleda ipak nije dobio većinu glasov 602 delegiranih, i se polag svoje izjave kani povući iz savezne politike. Kontrahent Andreas Babler, načelnik Traiskirchena i vjerojatno novi peljač stranke, kani, da se ti broje još jednoč kontroliraju. Kaos za stranku je ali perfektan.

Austrija piše najbolju satiru

Pri vijeću stranke subotu se je činilo, da je Doskozil sa pragmatičnim govorom oduševio većinu stranke od svojih idejov. Babler je prem gorućega govoragorući govor – Brandrede izgledao kot zgubitnik toga dana. No ali dva dni kasnije je izjavila peljačica izborne komisije SP-a, Michaela Grubesa, pri brzo planiranoj konferenciji za štampu pandiljak otpodne, da se je stala velika falinga pri brojidbi glasov delegiranih. Nije samo bio kriv jedan glas, ki je falio u izjavi jur subotu – na ta nedostatak je ZiB2-moderator Martin Thür tada opozorio na Twitteru – dodatno su i tabele očigledno nosile kriva imena kandidatov. Ta falinga je brzo uspjela u Best-of čarobnih dogodjajev austrijanske politike – tako čarobno, da se još i satire-portal Tagespresse mora bojati za svoju egzistenciju.

Ovim tweetom počela je konfuzija.

Puknuo je Doskozilov san

Najave vikenda su bile velike. Poglavar Doskozil je rekao, čim su ga (krivo) deklarirali dobitnikom i novim šefom stranke, da mu se je ispunio san, koga je imao cijeli život. Kad je bio rezultat objavljen pri stranačkom vijeću, je Doskozil najavio dvoja presenećenja: SP da s njim na čelu neće koalirati sa Slobodnjačkom strankom FPÖ. Zvana toga i ne bi išao u koaliciju s Narodnom strankom ÖVP, ka je od 1978. ljeta neprestalno na vlasti. Pri govoru je Doskozil i naveo primjere iz svojega časa kot ministar za obrambu, kada da je koalicijski “Hickhack” stao na dnevnom redu. Ada, u retrospektivi: Tako jasne najave prema mogućim koalicijam se u Austriji još nisu čuda puti čule. Doskozilova ideja bi bila “koalicija semafora” kot u Nimškoj, kade su Socijaldemokrati skupa sa Zelenimi i Liberalnom FDP-om na vlasti. U sličan, ako ne isti, smir tendira politika Andreasa Bablera, moguć kompromis za logore unutar stranke.

Pandiljak po vijeću je kanio Doskozil dojti u Beč, da skupa pripremaju centralu stranke u Löwelstraße s novim menedžmentom. 30-ljetna Gradišćanka Julia Herr – iako je bila podupirala Bablera pri ovom izboru – je nadalje bila favorizirana za peljačicu črljenoga kluba u parlamentu. Sve te sanje gradišćanske SP-špice su puknule. Ali ne samo to.

Comeback u relevanciju

Debakl naliže cijelu stranku. Samosvisne najave za moguće i nemoguće koalicije su nakon ovakove tragedije zgubile relevanciju. Generalni sekretar NEOS-ov Douglas Hoyos, s njegovom strankom bi SP rado koalirao, je izjavio putem Twittera: “Ki ne zna organizirati izbore, je i dobiti neće.”

Dobro i paše citat ORF-žurnalista Hansa Bürgera, ki je rekao: “Sve ovo će kada-tada imati i ča dobroga.” Pitanje bi rado dodao: Za stranku ili za Austriju?

Babler je rekao pri kratkom statementu, na koga su čekali svi po korekturi izborne komisije, da on obiće djelati na potpunom comebacku stranke. Ali ča znamo i iz pop-muzike: Comeback najaviti je jedna stvar, comeback uspjeti je ča potpuno drugoga.

Ova grafika je AI-generirana, SPÖ-debakl nije.

Piši komentar

Your email address will not be published.