Anna-Maria Zvonarich
/

Tamburica-shopping u Bošnjaci

Mjenovo/Bošnjaci. Brezovci imaju ljetos čuda narašćaja. No a sad je tamburaška grupa imala premalo tamburic. Znači potriban je bio shopping. A kade se moru kupovati tamburice?

Kratka pauza na putu. Slika: Konobar kafića.

Kupovanje tamburic (još) nije moguće prik interneta ili bolje rečeno shopping-plattforme ne nudu zaistinu seriozne ponude za kupnju tamburic. Znači tamburica-shopping je ostao još kot u „good old times“: Ada vozi se runda na nedilju peršonski majstoru. Zato se triba nekoliko uri tamo i najzad – kod nas je to bilo oko 10 uri. Na putu tamo je auto pun dugovanj aš svenek je to tako, da poznaš ljude, ki poznaju onde ljude, ki ča tribaju ili / i obrnuto. Tako si liferant:ica, kup:ovateljica i medjutim transportno poduzeće najednoč. Sve se veljek najednoč upravlja i tako bi se moglo reći, da je ovo iz ekološke i ekonomske perspektive jako dobra stvar.

Naš put k tamburicam

Kot doma?

No ča je još jako oldschool stvar je, da ako po prvi put ideš majstoru u njegov stan/radionicu, onde je to kot kad bi se jur svenek poznal:e. Pije se ki-ta štampl rakije, raspomina se o problemi društva i dogovori se ča je novoga u muzičkoj sceni. Pri jilu zabiš, da se postiš ili da si vegetarijan:ka – pred svim ako je na pladnju, koga je majstor naručio, 90% mesa odzgor i kad ćutiš tjelovnu potriboću hrane – morebit i zbog alkohola. Plati se bar – sigurno. Onda se ćuti človik meru kot „Dealer“ – ali po ugodnoj rundi turske kave i kolača je to opet pozabljeno. Pun energije se vratiš na cestu i road-trip ide dalje. Tamburice su u deki shranjene, ali mer nije bilo problemov – straža na granici nas nije kontrolirala. No doma se još naštucne na dobru investiciju i runda si još frguna masnu vičeru – no da, drugi dan je opet post.


Slika na početku: Anna-Maria Zvonarich

Piši komentar

Your email address will not be published.