Tigray Fred bojem. Ioana Lungu.

Gradjanski boj u Etiopiji i regiji Tigraj. Drugi dijel.

Gubitak kontrole vlade i eskalacija gradjanskoga boja.

Ov drugi dijel rešerše o Etiopskom gradjaskom boju, ki se je odigrao od novembra 2020. ljeta do novembra 2022. ljeta, sadržava komplicirane etničke konflikte u Etiopiji, uopće boj u Tigraju. Ovi etnički konflikti imaju povijest nezaciljenjih ran, kot se je to u prvom dijelu ove serije razložilo. U drugom dijelu se doznaje, da je nepredjelanoj povijesti slijedila eskalacija.

Fokus leži na etnički konflikti med tigrajskom, amharskom i oromskom grupom, ki su centralni u ovom gradjanskom boju. To je pomoglo na jednu stran, da ostane članak pregledan. Na drugu stran sam neke detalje i veze s drugimi etničkimi grupami izostavila. Izmedju rešerše se nalazu peršonske bilješke u stilu dnevnika, ke sadržavaju moje utiske iz Etiopije, doživljaje mojih subratov kloštra i mojega najboljega prijatelja u Etiopiji. 

Abiyjeva politika

S vladom pod peljanjem Abiyja Ahmeda je 2018. ljeta počeo liberalan val u Etiopiji. On je osobe, ke su bile zbog političkih uzrokov u uzi, otpustio i forsirao je slobodu štampe i slobodu govora. Ova liberalizacija je omogućila, da se postavu javna potribovanja, ke je prije prehinjila autokratska vlada i Savjet strankov EPRDF (Ethiopian People‘s Revolutionary Democratic Front), dominirano od TPLF-a (Tigray People‘s Liberation Front). To naliže uopće fragilnu temu i problem federalističkih saveznih držav s etničko-identifikacijskom politikom. Tako je pomoću etničkoga federalizma regionalno vladala jedna etnička grupa ili nekoliko etničkih grup. Nekoliko manjin je tlačeno i medjusobna diskriminacija je bila velika, uopće tipično granične manjine velikih etnijov kot Orom:kinje u Amharskoj ili Amhar:kinje u Tigraju su u liberalnom valu vidi:le šansu i su postavi:le teritorijalna potribovanja u smislu novih granic (territoriale Ansprüche). Ali i etnički jako pluralne savezne države kot Regija južnih nacijovNationen, nacionalnostiNationalitäten i narodov, su imale brutalne regijske konflikte, na ke je vlada jako kasno reagirala. Tako je došlo 2018. ljeta do najveće bigunske krize u cijeloj Afriki s oko 3,1 milioni domaćih biguncevdomaći bigunci – Binnenflüchtlinge

Grafika: Savezne države Etiopije. U sedam od jedanaest saveznih zemalj daje jedna etnija državam imenu. Četire savezne države su etničko-pluralne (Benishangul-Gumuz, Gambela, Regija južnozapadnih narodov i Regija južnih nacijov, nacionalnosti i narodov). Dva gradi (Adis Abeba i Dire Dawa) su neodvisni savezni gradi.

Slijedili su izbori u kritični zona u zadnji ljeti za ili protiv utemeljenja različnih autonomnih regijov. 2021. ljeta se je tako utemeljila regija Sidama, kade prik 90 procentov sliši sidamskoj etniji. 2022. ljeta se je pluralna južna savezna država razdilila u etničku-pluralnu Regiju južno-zapadnih narodov i ostali su ostali kod Regije južnih nacijov, nacionalnosti i narodov.

Domaći bigunci 2018. ljeta su bili tema i kod nas u kloštru. Znam, da su abbaji i brotheri organizirali akciju milodarov i se s konzervami, higijenskimi produkti i različnim materijalom odvezli u kemp biguncev u južnom dijelu Etiopije. Ja sam tu akciju s malo kritičnimi očima gledala, kad sam bila još svenek šokirana od toga, kako je moćna tigrajska grupa u kloštru šikanirala Abbu T., Salezijanca iz jedne južne regije Etiopije. Od jednoga dana na drugoga su ga premjestili na drugu salezijansku lokaciju. Rastanak je bio abruptan i kratak. Razumila to nisam. Kod nas se o etiopskoj politiki nije čuda puti pominalo pri skupnoj večeri. Već koč su došle samo kratke izjave, ke stoprv sada morem zarediti nekako jednoj struki. Ako grubno sažemo političke struke onda imamo sljedeće:
1. On:e, k:e kanu ostati pri etničkom federalizmu kako je.
2. On:e, k:e kanu ostaviti sistem federalizma, ali prez etničkoga segregiranja, i k:e kanu kontrolu jedne jake centrale.
3. On:e, k:e kanu imati moćniji etničko-federalni red s još slabijom centralom.

Abiy i Tigraj 

Premijer Abiy Ahmed i njegova politika sliši onoj frakciji, ka kani imati federalizam prez etničko-segregacijskoga peljanja i ka kani imati jaku centralu (=2.), ka kontrolira federalističke zemlje. Slično kot federalizam u Austriji. Abiy Ahmed ima ada neprijatelj:ice u onom poltičkom logoru, ki je s etničkim federalizmom imao čuda moći. To su uopće osobe iz tih velikih i moćnih etnijov kot amharske, oromske, tigrajske i somalske etnije. U svakom kraju Etiopije si je premijer tokom 2019. ljeta načinio sve već neprijatelj:ic, kad je taktički čemerno u svoji govori propagirao “etiopsku složnost” i kako “bolje” bi bilo za Etiopiju, ako bi se odaljila od etničke segregacije. Znamda to ne čemerno gluši, ali za čuda stanovnikov Etiopije je uopće ta “složnost” glušala kot pokus izjednjačenja u času Derg-režima i “Amharizacije” u času amharske monarhije. Spominjamo se dibokih ran. 

Amharski je nacionalni jezik Etiopije. Slove slišu Geeze pismu, jednomu staromu jeziku iz koga su se razvili sadašnji jeziki kot na primjer amharski i tigrinja. Slika: Ioana Lungu.

Tigrajske rane su 2018. ljeta dostale diblji kat, kad je etiopski premijer Abiy Ahmed objamio eritrejskoga diktatora Isayasa Afewerkija. Za pomirenje sa susjedskom zemljom Eritrejom je Abiy Ahmed 2019. ljeta dostao Nobelovu nagradu za mir. Eritreja je pred kolonizacijom sa strani talijanske vojske slišila etiopskom kraljevstvu Abesinije i je po dekolonizaciji došla opet Etiopiji. Po uspješnom revoltu protiv Derg-režima je buntovnabuntovno – rebellisch eritrejska grupa istržila s EPRDF-om 1998. ljeta neodvisnost Eritreje. Malo kašnje je došlo do graničnih konfliktov u sjevernom kraju Tigraja u Etiopiji. Do 2000. ljeta se je onde odigrao brutalni boj. Obitelji u Tigraju su zbog novih granic podiljene na dvi zemlje, ke do 2018. ljeta nisu imale mogućnost, da se opet vidu i objamu, ili još i telefonski čuju zbog oštre cenzure Eritreje. I zbog toga je Eritreja i poznata kot Sjeverna Koreja Afrike. Objamiti diktatora, ki je kriv obiteljskoj dilidbi i smrti svojih gradjan:kov, još i zbog diplomatičkih uzrokov nije odgovorajući pozdrav u očima velikoga dijela etiopskih gradjan:kov. 

Po pomirenju med Eritrejom i Etiopijom je granični konflikt pauzirao, i Isayas Afewerki je otvorio granice, ke je po tri miseci ali opet zatvorio kad su mnoge osobe pobignule u Etiopiju. Zvana toga nije kanio, da preveć stanovničtva Eritreje simpatizira s Etiopijom. U toku jednoga vala su došli i bigunci do našega kloštarskoga Compounda, ki su od onda i redovito pohodili katoličansku mašu po Geeze redu. Dodatno je od onda živila mlada žena s nami u kloštru. Ona je pobignula iz Eritreje i je bila nećakinja Abbe H. (frater u kloštru). Povidala mi je, da u Eritreji odlučuje sve država za svakoga. Ona je po svojoj dvoljetnoj oštro-disciplinskoj vojnoj službi, ka je za sve mlade ljude obligatorična, položila izobrazbu za učiteljicu. Država ju je zadilila za službu u selu u kraju Eritreje, kade bi bila daleko odaljena od svoje obitelji i prijatelj:ic. Ona nije kanila živiti ta život, na koga bi nju država prisilila i zato je pobigla. Na jednu stran su se ljudi veselili “pomirenju”, jer su se mogli po skoro dvajset ljet opet viditi. Ali na drugu stran je vladala ćut, da ipak ča-to nije u redu. Uopće jedna rečenica mi je jako u uspomeni ostala. Naime jedna izjava Abbe H.: We, the Tigray people, suffered most.

Tigraj je regija, kade je došlo do fundamentalnih povijesnih dogodjajev. Bitke protiv imperatora Italije, revolucija protiv Derg-režima i bitke protiv Eritreje. U toku zadnjih sto ljet je doživila ada ova regija i svaka generacija barem jedan boj i čuda traumatičnih dogodjajev. Iako su vojak:inje iz svih etničkih grup kot i spolov bil:e involviran:e, je bila ova brigovita regija svenek glavna fronta imenovanih bojev. A ti boji se i ne smu pozabiti kod ovoga gradjanskoga boja. 

Atentati 22. junija 2019. ljeta i minjanje Abiyjeve politike

Dodatna važna točka je, da je Savez strankov, imenom EPRDF, ki je po DERG-režimu formulirao prvi ustavustav – Verfassung Etiopije, eksplicitno potribovao etnički federalizam, tako da različne veće etničke grupe imaju vlast, uopće u “svoji” regija, i da ne dojde opet do dominante moći samo jedne etničke grupe nad cijeloj državi kot je to stoljeća dugo bilo s amharskom grupom. De facto je i do 2012. ljeta dominirala tigrajska grupa, sa svojom strankom TPLF u državi, ali pomoću onoga federalizma je bila nje vlast ograničena. Ono ča je Abiy Ahmed propagirao u svoji govori je u prinicipu fundamentalno minjanje etiopskoga ustava. Nekoliko moćnih političar:kov iz različnih etnijov je bilo za Abiyjev politički smir. Tako i amharski zemaljski poglavar Ambachew Mekonnen, od amharske stranke ADP (Amhara Democratic Party), ki je bio žrtva atentata 22. junija 2019. ljeta u Bahir Daru. Daljnja žrtva toga dana je bio načelnik Glavnoga štaba nacionalne Oružane snageChef des Generalstabes der nationalen Streitkräfte Se’are Mekonnen, ki je bio veteran nam jur poznatoga TPLF-a, u Addis Abebi. Organizirala je ov atentat novo utemeljena stranka NaMA (National Movement for Amhara), ekstremno etnička nacionalistička amharska stranka, ka je u zadnji ljeti uopće kod mladih Amhar:ic nastala popularna. Ova stranka se suprotstavlja Tigraju i kani osvojiti neka sela u Tigraju i Oromiji, kade živu većinom Amhar:kinje. Ov cilj je od 2019. ljeta doprinesao konfliktom na granici izmedju Amharske i Tigraja. 

U nedilju, jedan dan po atentatu, su internacionalni mediji izvješćavali o dogodjaju, ki se je navečer i u noći 22. junija odigrao. Moram reći, da ja ne bi ta dan ništ o dogodjaju doznala, ako ne bi moji roditelji prik telefonske mirže (!) (Telefonnetz) nazvali. Normalno je bilo tako, da smo telefonirali nediljom svenek prik interneta, kade sam ja hasnovala kloštarski WIFI. To niije svenek dobro funkcioniralo, ali telefonirati prik telefonske mriže bi bilo čuda predrago. Kad sam došla navečer od ugodnoga pohoda od stana jedne od naših kloštarskih kuharic domom, sam se na jednu stran tako prestrašila, kad sam vidila naziv na mojem austrijanskom telefonu. Ča strašnoga se je moralo stati ili sam njim jednostavno zabila reći, da me ne moru onu nedilju otpodne dostignuti? Onda sam se jadala, da tako panično nazivaju. Kad su mi onda povidali o tom, ča su čuli u mediji i da će početi kakov “etnički konflikt”, sam je zdivala i sam im rekla, da sam bila u gradu i da nisam nikakovu napetu situaciju upamet zela kod gradjan:ic. Isto tako nisam ništ čula pri skupnom objedu. Dodatno moji dva učeniki igranja gitare, ke sam imala ono otpodne ništ nisu rekli. Ja sam starjim razložila, da to europski mediji sigurno preveć dramatiziraju. 

Potom dva ili već dan nisam mogla dostignuti svoje roditelje, jer je vlada prekinula internet. Ja sam to interpretirala svenek kot paničnu reakciju na bilo kakov mali ili veći konflikt, kad vlada još nije znala, ča će djelati. Kad sam Salezijance ili moje dobre prijatelje pitala, ča oni velu situaciji, su priznali, da se je ča strašnoga stalo, ali su i rekli, da će jur biti sve dobro i da se ufaju na to, da će dojti do mira. Moram reći: Svakidanja rutina je išla dalje i otvoreno se nije o tom pominalo. – Ali stopr nekoliko dan kašnje sam ćutila napetu dinamiku. Ali mene je dobavila etiopska filozofija, da će jur biti sve dobro i ja sam ignorirala onu napetost. Iako nije došlo veljek po atentatu do boja, su oni bili znak za to, da će ta napetost kada eksplodirati. 

Još mirne ceste. Slika: Ioana Lungu.

Reakcija Abiyja je bila, da je onda još već apelirao na nacionalnu složnost i naglasio je  važnost jake centrale i nacionalne vlade, da se moru bolje kontrolirati etničke ekstremističke tendencije. Na to je Abiy Ahmed predložio preminiti štatute kot i ime Saveza strankov EPRDF. Ovomu savezu strankov neka slijedi novi savez strankov, imenom PP (Prosperity Party). Eminentna razlika prema EPRDF-u bi bila, da bi člani stranke Savjeta strankov PP-a ne bi imale samostalnosti u svoji regionalni formacija. Ada čvršćenje centrale u Addis Abebi i slab federalizam. To je TPLF kritizirao i je kot jedina stranka u Savezu strankov EPRDF glasio protiv prominjenja. Novi savez strankov PP je ada utemeljen 1. decembra 2019. ljeta prez TPLF-a. U istoj dobi se je EPRDF raspustio. Ostali su Savez strankov PP i sve veća opozicija, ka je formirana iz različitih strankov s različnimi političkimi cilji i ka je dijelom etničko organizirana. One opozicije kot jaki regionalni pokret u Amharskoj kot i u Oromiji je PP tlačila, tako da faktično gor nisu mogli sudjelivati pri izbornoj kampanjiizborna kampanja – Wahlkampf. Samo TPLF u Tigraju se je ispostavio stalnimstalno – beständig i jakim. Preminilo se je: Abiyjeva politika multietničkoga i unitarskoga federalizma se je pretvorila u autokratski centralizam PP-a. 

Kako je počeo i eskalirao boj

Zbog pandemije su se izbori, ki su bili najavljeni u 2020. ljetu, odrinuli na ljeto kasnije. U Tigraju su se ipak održali izbori iz protesta, ke je vlada u Addis Abebi označila ilegitimnim. Nato je i vlada prestala poslati financijska sredstva u Tigraj. Dodatno se je regija već i već od obadvih stran jače izolirala, iako secesija/odvajanje od Etiopije u tradiciji TPLF-a nije nikad došla u pitanje. To je bilo drugačije kod susjedske eritrejske devizije EPLF po raspadanju Derg-režima, s kom su bili Tigraj:kinje od graničnoga boja posvadjen:e. Održati je kanio TPLF vlast u Tigraju u Etiopiji. Na to je etiopska nacionalna vojska (Ethiopian National Defence Force – ENDF) marširala u Tigraj, da inštalira regionalnu vladu, ka se drži na odluke vlade i na ustav Etiopije. Stanovničtvo Tigraja se je ali žilavo suprotstavljalo nacionalnoj vojski sa svojom regionalnom vojskom (TDF) i sa nekolikimi informalnimi milicijami. 
Komplikacija slijedi: Sve dvi fronte predbacuju jedna drugoj, da se ne držu ustavu Etiopije. Regionalna vojska za federalne zemlje je isto zabilježena u ustavu, tako da je legalno, boriti se protiv svakoga napada u svojoj regiji, iako je to državna vlast. Postavljenje regionalne vojske su uopće regije Tigraj i Amharska iskoristile i ove regionalne vojske su bolje postavljene nek je nacionalna vojska.

Pokidob je tigrajska vojska bila tako jaka, si je vlada vrijeda morala iskati vojne i oružne alijanse za svoju vojsku. Ispostavilo se je, da su najvažnije alijanse nastale vojska Eritreje i druga najveća regionalna vojska Etiopije, naime ona od Amharske. Alijanse si je centralna vlada našla kot najvećih neprijatelj:ic Tigraja. Amharska vojska je iskoristila situaciju i je sporne regijesporne regije – umstrittene Regionen u Tigraju osvojila, pri koj je došlo još i do napadov na tigrajske civiliste. Tigraj je počinio isti zločin na amharske civiliste. U istoj dobi je eritrejska vojska zastupila svoje interese iz fantenjafantenje – Rache i je umorila puno civilistov i je silovalasilovati – vergewaltigen tigrajske žene. Etiopska vlada je Tigraj potpuno izolirala, da ne dojde do otpora protiv boja u drugi krajina Etiopije.  Internet i mriža je bila ukinuta. Javni promet se nije smio van ni nutar voziti, putovati u Tigraj regiju ili dostati informacije iz one regije je bilo prepovidano, a i nemoguće. Tako nisu humanitarne organizacije mogle dojti s hranom, medikamenti i personalom do žrtav.

U decembru 2020. ljeta sam dostala mail, kade je stalo, da je nekoliko tigrajskih abbajov i brotherov iz kloštra u Mekanissi, kade sam ja do augusta 2019. ljeta služila, ulovljeno i zaprto u uzu, jer da su pokusili “šmugljati” hranu i medikamente u Tigraj. – Slično kot ta akcija kad su se odvezli u kemp za domaće bigunce u južnom kraju Etiopije. Mene je to jako šokiralo, ali pokidob su oni Salezijanci i dijel katoličanske Crikve, nije dugo duralo dosle su internacionalno dostali podupiranje i je konačno oslobodili. Jedino ča me je dugo potom gnjavilo, je uopće ta faktum, da je zaistinu bilo nemoguće otprimiti hranu u jednu regiju, ka nima jaki poljoprivredni sektor (zvana pastirskoga blagogojstva) i kade je očevidno bila humanitarna kriza. Zbog striktne cenzure i izolacije cijele regije, ka je malo veća nek je cijela Slovačka, nije do sada još jasno koliko i kakovih bojnih zločinov se počinilo. Poznato je, da je čuda civilistov nastradalo u ovom boju i da je glad bio najjače oružje vlade. 

Primirjeprimirje – Waffenstillstand u Tigraju, otvorena pitanja i ufanje mojega prijatelja

Premijer i Oromac Abiy Ahmed je definitivno zgubio u ovom boju. Uopće je izgubio kontrolu svojih alijansov, ča ima trajne posljedice. U novembru 2022. ljeta su potpisali zastupn:ice vlade i TPLF-a ugovor za primirje u okviru pozivnice Afrikanske Unije. Tigraju su obećali, da će se vlada držati na federalni red ustave Etiopije. Tigrajska vojska ali neka nastane dijel nacionalne vojske i TPLF se neka pridruži vladi i savezu strankov PP.  Problematično je, da Eritreja nije bila nazoča kod razgovorov. Da se mir more u Tigraju očuvati je jako važno, da se eritrejska vojska povliće iz Tigraja i granična sela Tigraja, tako da se granice držu kot su bile. 

Nepoznata vrata u budućnost. Slika: Ioana Lungu.

Drugi problem su ekstremist:ice u Amharskoj i Oromiji. Na granici med Oromijom i Amharskom se odigravaju u zadnji ljeti naoružaninaoružno – bewaffnet konflikti. Pokidob se je vlada na Tigraj fokusirala, je došlo u Oromiji do vakuuma, koga su oromski rebeli nadopunili. Oromija, ka leži oko Addis Abebe, je nastala najinštabilniji kraj u cijeloj Etiopiji. Rebeli predbacuju premijeru Abiyju, da je izdajnikizdajnik – Verräter Orom:kinj i da ima alijansu sa amharskom etnijom, dosle ona počini zločine nad Orom:kinjamij. Amharski rebeli predbacuju premijeru Abiyju, da je vlada preslaba, da potlači oromske ekstremist:ice. k:e počinu masakre nad amharskimi civilisti. 

Moj najbolji prijatelj u Etiopiji, komu imam još svenek redovito kontakt, je Oromac iz one konfliktne krajine u istočnosjevernoj Oromiji na granici k Amharskoj. Ja ga imam jako rado, ali jedino ča mene svenek jada je, da ja od njega informacije o stanju Etiopije svenek indirektno dostanem, kad je on ta tip, ki jako zastupa tu napomenutu filozofiju “meni ide dobro i sve će biti dobro”. Indirektno sam doznala, da je konačno po tri ljeti njegova majka, ka živi još svenek u domaćem kraju Oromije, mogla dojti pohoditi svoju dicu u Addis Abebi. Do sada to nije bilo moguće, jer su promet u Oromiji i neke linije javnoga prometa bili blokirani. Sigurnije je bilo, da ona dojde dici, nego da ona dojdu k njoj. Problem je manje slučajno nastati žrtve kakovoga napada amharskih rebelov, nego problem leži kod ekstremističkih ljudi, mislim ja. Jer je prijatelj priznao, da načinjaju oni rebeli poteškoće svim, ki ne slijedu toj etničko-identifikacijskoj politiki i tako on kani obajti konfrontaciju s onimi “troublemakers”. Njemu je najdraže da dojde do mirnoga skupnoga življenja. On mi je euforično povidao o svoji plani, da kani po svojem drugom masteru nastati samostalan i si zidati stan, morebit iskati partnericu. – Jednostavno želje onkrajonkraj – jenseits boja. 

Ispostavilo se je, da je važno, da mora država i vlada javno predjelati bližu i daleku prošlost i, da zločinjitelj:ice i odgovorne osobe nosu konzekvencije. Transparentno se triba reći, ča se je sve dogodilo, ke osobe su odgovorne, i kako se kani u budućnosti dalje djelati. Etiopska autorica Maaza Mengiste ima pravo kad veli, da nije problem u tome kade početi, nego kako početi nasred zameljenihzameljano – verknotet krizov. 


Triologija o Etiopiji

2018. ljeta u augustu sam došla u Etiopiju. Živila sam u muškom kloštru Salezijancev do augusta 2019. ljeta. Visoke autoritarne pozicije u kloštru su pokrivali abbaji i brotheri ili kratko: moji subrati, ki su imali tigrajske korijene. Živiti i djelati u multi-etničkoj okolici u Etiopiji je meni dalo uvid u etničke dinamike. Na svaki način sam napisala moje doživljaje u jednoj čisto subjektivnoj i slobodnoj intepretaciji, ke se moru u prvi dvi djeli čitati. Izvore za sve historične detalje i za aktualne novosti se moru odzdol najti. Treti dijel je mali ekskurz, kade ću vam prezentirati ne tako poznate detalje etiopsko-austrijskoga veza.

Slike

je napravila Ioana Lungu. Rumunjska fotografica Ioana Lungu živi u Etiopiji i je pred bojem još putovala u Tigraj, kade su snimane ove divne analogne slike.


Izvori

https://www.lrb.co.uk/the-paper/v43/n03/maaza-mengiste/diary

https://weltneuvermessung.wordpress.com/2021/04/26/athiopien-im-krieg-mit-sich-selbst-gewaltsames-ende-einer-grosen-vision/

https://www.dw.com/de/%C3%A4thiopien-norden-befriedet-zentrum-umk%C3%A4mpft/a-64568323

Piši komentar

Your email address will not be published.