/

Filmski Me-too

Oko jedan tajedan se sada i austrijanska film- i teatar branša bavi s me-too pokretom. A kot važan posrednik se koristu socijalne medije.

slušaj komentar | zweisprachigen Kommentar anhören

U austrijanskom slučaju je režiserka Katharina Mückstein na instagramu objavila različna seksistična presizanjapresizanje-Übergriff – početo od svoje izobrazbe pri študiju na akademiji za film, koj je predbacivala, da je seksizam onde imao sistem i da ga ima do današnjega dana, kada 40-ljetna pelja na film-setu režiju. Izjavila je naprimjer, da su pri nje prvom velikom filmu – obično svaki bidžet odvisi od javnih subvencijov – pokusili muški moćni kolegi pretvoriti odluku ministarstva, dati njoj pineze. Argumentom ona da bi te subvencije samo bila dostala, kad je žena.

Brojne reakcije

Nakon svoje izjave na instagramu, su joj pisale brojne žene, ke su aktivne u filmskoj i teater-sceni. Mückstein je objavila njeve doživljaje anonimno. Da je tako dugo trajalo, dok je počela diskusija o presizanju u nimško-govorećoj film-branši, je znak zato, kako čvrst je ta patrijahalni sistem i kod nas. Ako mu se suprotstavljaš, ćeš zgubiti poziciju u teatru, ako presizanja ne toleriraš ili još i ne želiš imati seks s moćnimi glumci/producenti/režiseri, moreš zabiti svoju karijeru. Sve to su objavljena opisivanja poslidnjih dan.

Poboljšati djelatna mjesta

Ča djelati protiv sistema? Jedno, na čemu mora cijela branša – a i mi medije djelati – je, stvoriti jednu okolicu, kade pojedini nisu zgubljeni sa svojim iskustvom. Ada biti pripravni pokazati na ta sistem i ča on udjela. Scena se mora i naučiti ne zaštititi počinitelje, nego zeti predbacivanja ozbiljno. Instituticije se moraju skrbiti za to, da su pozornice i film-seti dobra djelatna mjesta za sve involvirane – jer presizanja idu dalje i dandanas.

A ča se tiče javnih pinez: Ki na to ne gleda, da postoju sigurne djelatne okolice, ki ne garantira, da se moru glumice javiti, ako im ponašanje kolegov ne paše, takovim produkcijam ili teatrom već ne davati javnih pinez. A mi muški kolegi se moramo izobraziti, biti pažljivi i razumni; i konačno početi reflektirati naše pozicije.


Glavna slika: Mihai Surdu/Unsplash

Piši komentar

Your email address will not be published.