/

Razmišljavanje. Überlegung.

Pjesmica. Gedicht.

Razmišljavanje

ja si morem kupiti sve ča kanim
reču bogatuš

ja morem jisti stejke, losos i kaviar
reče bogatuš

ja morem nažgati čuda (električnih) svić
reče bogatuš

ja bi mogao odletiti na Bali, Hawaii ili Seychellen
reče bogatuš
ako bi mi pandemija dozvolila

ja si morem kupiti samo najpotribnije
reče siromah

ja morem jisti samo ono ča mi ljudi daju
reče siromah

ja morem nažgati samo jednu sviću
reče siromah

ja bi rado ostao zdrav
reče siromah
potribno bi mi bilo samo cipljenje

ja već ne morem s vami
reče zemlja
i uništi obadva


Piši komentar

Your email address will not be published.