Feminizam kot stablo. Feminismus als Baum. Ilustracija: Tessa Sima
Feminizam kot stablo. Ilustracija: Tessa Sima

Obitelj i seksualnost

Serija Mladi Anthropos. Uvod u feminizam i gender.

„Anatomija je sudbina.”

(Sigmund Freud, moj prijevod)

Za današnju epizodu o obitelji i seksualnosti je analiza Gayle Rubin iz 1980. ljeta važna. Ona je istražila, kako nas naše društvo prisili na heteroseksualnost i kako se človik odgoji jednim genderom. Analizu razvije ona pomoću strukturalizma i psihoanalize. Dočeka vas kod strukturalizma mjenovski primjer, ki neka olakša teoretski input strukturalizma. Prije nego si moremo ta pogledati, moramo se kratko s Freudom baviti.

Teorija Freuda

Edipov kompleksÖdipus-Komplex vam ča veli, ne? Rubinina analiza koristi argumentaciju Sigmunda Freuda, ki si je izmislio psihoanalizu. Freud je definirao prededipalsku fazuprededipalska faza – prä-ödipale Phase. To je faza diteta, kade dite još nije razvilo seksualnost. Objekt poželjenja poželjenje – Begierde je majka, jer je majka prva osoba, ku dite ljubi. S tim misli Freud, da je majčine žensko tijelo prvo poželjenje.

Dva pojme još moramo razlikovati u Freudovoj teoriji, obadva poznate: Penis i falusfalus-Phallus. Penis je organ muškoga spola. Falus ima dodatno socijalno značenje. Interpretirati bi mogli falus kot muški gender. On se polag Freuda daje od oca na sina dalje, ako se sin odrećeodreći se-verzichten majke. Daljedavanje od oca na sina se zove patrilinearna organizacijapatrilinearna organizacija-patrilineare Organisation – prevodjeno je to: organizacija prik oca. Falus je preduvjet za ženidbu i zadobiti falus je cilj odrašćenoga človika, tako Freud.

Kod divičic se moremo pitati: Kako i zač ali razvija dio divičic seksualni interes za suprotivni spol? Divičica se mora odreći odrećo se-verzichten svih žen, ne samo majke, jer samo jedan, ki ima falus more – polag Freuda – majku i žene ljubiti. Divičice su isključene od dobitka falusa. Pokidob je ali falus za svakoga odrašćenoga človika cilj, si moraju žene najti partnera, ki ima falus.

Analiza Gayle Rubin

Gayle Rubin analizira pomoću Freudove teorije ovako: Rezultat je konstruiranje i prisiljenje gendera, kad to posebno socijalno značenje ili ta takozvani „falus“, ki je muški gender, se daje samo osobam muškoga spola dalje. Dodatno rezultira prisiljena heteroseksualnost, kad je cilj dojti do socijalnoga značenja.

Ovomu se mora dodati, da je teorija Freuda zastarana i to je jur Gayle Rubin onda priznala. Ali u glavnom je išlo za analizu normov u našem društvu: heteroseksualnost i odredjen gender, ki je odvisio od spola. Se je čuda preminilo?

Koncept rodbine i obitelji – potriboća revolucije

Zač nas naše društvo prisili na heteroseksualnost? Odgovor na ovo pitanje je dostala Gayle Rubin kroz strukturalizam, ki se osebujno bavi konceptom rodbine.

Teorija strukturalizma

Strukturalizam vidi ženidbu/odaju kot davanje. Kroz davanjedavanje-Geben i prava nastaje rodbina. Iako strašno gluši, se je upotribljavao prlje u znanstvenom diskursu pojam „Frauentausch“ – žene su u ovom procesu bile diskriminirane, kad su se vidile kot jako dragocjena robaroba-Ware.  

Kako bolje razumiti: Mi idemo u dibinu socijalne organizacije obitelji u našoj krajini u dobi, kade su bili ljudi najvećim dijelom seljaki:nje ili rukotvorci:ke. Tomu gor nije tako dugo, ako pomislimo na naše starestarje ili prastarestarje. Slijedi moja teorija konstrukta rodbine, naprimjer u Mjenovu pred nekoliko desetljeć:

Predstavimo si obitelj, ka ima jednu kćer i dva sine. Najstarji sin (u dobrom slučaju) preuzame djelo oca ili djelo se razdili, ako moguće na sve dva sine. Ako ne, se ta drugi sin ča drugoga izuči i si sam mora ča stvoriti. Sini, ki pojerbaju ili sin, ki sve pojerba, su/je glava obitelji. Kćer će se odati. A obitelj nje zaručnjaka je isto i rodbina njevoj staroj obitelji, ka ima zadaću u slučaju svadje ili bar ča, da skupa drži, jer to je takozvani „deal“, ako daješ tvoju kćer dalje (odati = dalje dati). Naravno imamo i slučaje, ako ima obitelj samo kćer ili kćeri. Ali onde se je tržilo svenek drugačije i to sada nije važno razložiti. Činjenica je, da su roditelji, ako su imali sina, svenek dali naprimjer seljačtvo sinu ili sinom. U slučaju našega primjera kćer nikad ne bi dostala seljačtvo. Na tu ideju ne bi nigdor došao. Takova organizacija se zove patrilinearna organizacija. Ada su bile kćeri u ovom slučaju diskriminirane i zato su se one mogle viditi kot „roba“.

Analiza Gayle Rubin

Ako upletemo izraze, ke smo čuli u Mladom Anthroposu 4 – smo u ovom mjenovskom primjeru vidili svakarička očekivanja prema socijalnom spolu, ada genderu, žene i muža. Biološki spol osobe i direktno odlučuje o socijalnom rodu osobe. Ženidba/Odaja omogućuje samo gender preko socijalne kategorizacije: muž i žena i heteroseksualnost. Ada odlučuje spol, je li se osoba daje dalje mužu (odaja) ili je li dostane ženu (ženidba). Zato je potribna, tako Gayle Rubin, revolucija strukture rodbine, da se promini socijalna organizacija i tako diskriminiranje ženskoga spola na društvenoj razini i prisiljenje na seksualnost. Seksualnost je daljnja kategorija, uz klasu i gender, kade moremo doživiti diskriminaciju.

Ilustracija driva: Tessa Sima

Uvod u feminizam broj 4

Izvori

Zuckerhut, Patricia SS 2020. Differenzierung Sex und Gender. In: Einführung in die Anthropologie der Genderforschung. Universität Wien.


Marica Zvonarits predstavlja seriju, imenom Mladi Anthropos, ku pelja o temi feminizma u antropologiji. Anthropos dohadja iz starogrčkoga i se more ovde tumačiti kot človik; daljnje značenje je i človik uspravnoga hodaaufrechten Ganges. Antropologija je nauk o človiku.

Piši komentar

Your email address will not be published.