/

Moja balska sezona

Komentar na Mjenovskom dijalektu.

Nasred korizme smo, ali ki-ta spominak na balsku sezonu ipak kanim s vami dilit. Ovo ljeto me je vuklo na nekoliko balov širom Gradišća, Beča i Slovačke – ukupno ih je bilo sedam. Imala sam dost prilike nositi balske kljate, ke mi je moja staramajka u zadnji ljeti ušila. Nikada nimam problem ako ide za pitanje „ki kljat ću si na dojdući bal ublić?“

Ki bali su stali ovo ljeto na listi? Zapravo čuda već, ali nažalost nisam dospila na sve pojt, ili kot moja majka veli: “S jednom ritom ne moreš tancati na dva kiritofi!” Štartala je sezona HKD balom u Trajštofu 05.01, a završila je Graničarskim balom u Filežu 03.02. Zapravo bi bil HKD-bal Vincjet kao zadnji planiran, ali ta mi se nij van išal. Svaki bal je bio poseban highlight. KUGA-bal se jednostavno ne more zamudit, a tako i Hrvatski bal u Beču ne. 

Kako se tanca u Čunovu. Slika: Marek Valdov/HKD

Hrvatski bali u Slovačkoj su druga liga i od atmosfere jedinstveni! Znate koliko se tanca Jandrofi ili Čunovi na bali? Tančeno tlo je veće nego mjesto kade ljudi sidu. Se pitate zač? Kad onde svi tancaju! Samo pri jilu je tančeno tlo prazno, ali to se friško opet napuni. Platiš 50 eurov ako kaniš na bal, ča se čini u prvom momentu čuda, ali uz ulaz su dvi vičere, kava (Jandrof) ili floša vina (Čunovo) inkludirane. Čuda već i ne pravaš van dat na balu. Doslek dojde do tombole. Onde sam ovo ljeto srićke kupila i bila dost uspješna: Jandrofi, a i Čunovi sam ča dobila. Vjerujte mi: Put u Slovačku se isplati! Ako sam vam guster načinjila, javite mi se – aš Čunovo, a i Jandrof ću sigurno i kljetu na bal. Morebit se ide onda i Devinsko Novo Selo van. 

Na lovu

U Beču sam isto bila na dvi bali: Hrvatski bal i Jägerball. Ta „jagarski bal“ uopće ne paše cuj, ili? Onde sam samo bila kad smo s Kolo Slavujem onde nastupali. Ali ako jur jednoč imaš priliku u Hofburg i Spanische Hofreitschule na bal i imati uz to i Backstage-prostorije, kade se more špricer svenek napunit pojt, se to mora iskoristiti. Ta Jägerball je jako poznat Beči, ali po ovom balu se zaistinu pitam … zač? Prostorije su jako lipe (izvan onih, kade izvodjači smidu po nastupu ča jist, to je bilo strašno), od muzike je bilo za svakoga ča ovde: klasična, pop, rock i limena glazba. Uz to i disco, a i naravno čuda šlagerov. Cijene za ulaznicu su strašno visoke, a i cijene za piće i jilo. Richard Lugner se je isto kade-tade šetal i ljude pozdravljal, a mladi junaki i divojke su bili na drugom lovu nego na tom u lozi. Ali jedan talenat onde svi imaju: piti! Mene onde ipak već nećedu vidit.

Tajni star Rubin

Beči je bio Hrvatski bal opet velik špektakl. Uopće u dvorani Österreich-Ungarn nikada nije bilo mirno. Highlight ovoga večera je bio nastup Rubena Gludovcza, bolje rečeno Rubina na polnoć. Pitao je publiku „Seid‘s ihr gut drauf?“ – na to je publika jako aplaudirala, aš su bili još od grupe pred njim (Čunovsko Bećari) jako motivirani. Na to je Ruben odgovorio: „Das wird sich jetzt aber ändern.“ Kako je to mislio? Sv:e, k:e njega i njegove jačke ne poznaju su bili kratko malo skeptičn:e, ali zato čim već oduševljen:e kad je počeo Rubin prvimi akordi. Rubin je bio tajni star večera (nij samo moje mišljenje)!

Rubin. Foto: Michael Hedl

Korizma pred korizmom

Falu još prvi dva bali: KUGA-bal i HKD bal u Trajštofu. Atrakcija na polnoć u KUGi je bila „afoch wow“! Imali su best of polnoć-jačak od zadnjih ljet, ke su predstavili ponovič na pozornici. A naše Mjenovske Lole sam morala pojt podupirati Trajštof. Imala sam veliko veselje na svi dvi bali. Moja pratnja na (skoro) svakom balu je bila nekoliko puti vozačica, ter nije pila alkohola. Znači: I tako moreš imati veselo. Na početku si moraš svenek meru poslušati od drugih „No jedno moreš. To jedno te neće kraj spravit!“ Mnogi ljudi ne razumu, da se more imat i bez alkohola super doživljaj na balu ili kako to mladina veli „time of your life“. 

A za kljetu: Ja ne znam kako ću to sve planirati. Rado bi na iste bale kot ovu sezonu, ali neke bi i rado dodala. Ufam se da ćedu se organizatori ovih balov malo koordinirati (za mene!) i da ne spade preveć balov skupa na jedan termin.


Balski fakti, ke sam se ovu sezonu naučila:

  • Iako su iste štikle: Jedan večer je moreš nosit do jutra, drugi još i do polnoći ne.
  • Na Slovački bali budi točn:a! Drugačije ćedu te nazvat kade si.
  • Apropos Slovačka: Svi su strašno gostoljubivi. Nu si bolje zapokati pratež za prenoćevanje i za drugi dan.
  • Gulaš u Hrvatskom Centru je jako dobar. Ali ako dodaš malo Pippis Pepper, te veljek svi pitaju za recept.
  • Jur si nekoliko puti bi:la na Hrvatskom balu Beči? Pofrgunaj si jednoč hižu u Parkhotelu Schönbrunn – to je zaistinu drugi doživljaj.
  • Zami si svenek dost pinez sobom za tombolu! Uopće na bali u Slovačkoj ili na Hrvatskom balu u Beču.
  • Jandrofci imaju super kuhara – toga su si Čunovci tajedan kašnje isto pozvali, ter su imali skoro isto jilo (racu).
  • Ča nesmi faliti na balu: mobitel, mošnja, ključi, niske šoljine za preublić (to more spasit cijeli večer !!), flostar za žulje, i mali češalj je jako praktičan

glavna slika: Michael Hedl/objektiv.gesehen

Sve slike Hrvatskoga bala u Beču
Sve slike bala u Čunovu

Sve slike Kuga-Bala u Velikom Borištofu

Piši komentar

Your email address will not be published.