/

Marljivost pčele

Namjesto da je očuvana pčela, je nje vrst sve već konfrontirana izumiranjem. NG je pohodio pčelara Philippa Fellingera u Gerištofu. Marljivost pčele i opskrbljenje medarice su centralne teme ovoga članka.

5 min. čitanja
//

Dubioza u Borištofu

Kad smo 2013. ljeta po prvi put doprimili Dubioza Kolektiv u Gradišće, je veljek struja ispala u Bandolu (Vlahija). Wenn Dubioza Kolektiv wo aufspielt, geht’s rund. So viel kann man versprechen.

2 min. čitanja