/

Čudna odvisnost FUEN-a od Madjarske

FUEN-predsjednik Lorant Vincze je cashcow za pokrovno društvo. Slika: FUEN.

Najviši gremij manjinske politike u Europi, FUEN-prezidij, ima problem s madjarskimi pinezi. Pred šest ljeti je počela zakladazaklada-Stiftung Betlehn Gabor podupirati FUEN, tako da stoji pokrovno manjinsko društvo sada na štabilnoj financijskoj bazi – to FUEN sam tvrdi –, zaklada je u kratkom času ali i nastala najveći financijski podupirač organizacije. Kot si morete predstaviti, pineze iz Madjarske dostati znamda ne funkcionira bez uvjetov.

Oko 500.000 Eurov dostane FUEN, pokrovna manjinska organizacija, iz te zaklade (naprimjer u ljetu 2020.). Na čelo FUEN-a je u jeseni 2022. opet odibran Loránt Vincze, ki pripada madjarskoj manjini u Rumunjskoj ali je isto poslanik u EU-parlamenat. Pri jednoj FUEN-debati da je rekao, da nije zahvalna gesta, kritizirati Madjarsku. EU-parlamenat je naime atestirao nakon istraživanja, da propada demokracija u Madjarskoj, da se ne drži fundamentalnih prav i da je Madjarska na putu u autokraciju. Vincze je te rezultate EU-parlamenta komentirao livim ideoligičnim kupcom, i da to nebi bili fakti, ke moreš istraživati. EU-parlamenat u izvještaju ali i tematizira manjinsku situaciju i onde posebno onu Romkinj i Romov. Ča to nebi moralo zanimati predsjednika organizacije, ka zastupa manjine širom Europe?

Bivši FUEN-predsjednik Hans Heinrich Hansen je na to reagirao otvorenim pismom u novina Der Nordschlewsiger i pisao, da je krivo tvrditi, da kritika na Orbana Madjarskoj nije manjinska tema. Demokracija i borba protiv autokracije su jezgrajezgra-Kern manjinske politike na europskoj razini, tako Hansen.

Komplicirana pozicija YEN-a

U svemu tomu su isto mladine manjin i njevo društvo YEN involvirane. Problem za omladinsku organizaciju YEN/MEN postoji u tom, da je YEN-predsjednik isto automatski dio FUEN-prezidija i je s ostalim odborom jednoglasno podupirao, da se jedna rezolucija, ka kritizira Madjarsku, ne zame u obzir pri FUEN-kongresu u Berlinu. Oficijelno za to, jer nije bila na dob ovde, ali hitna rezolucija o Ukrajini je bila dozvoljena od FUEN-prezidija.

Mladinska organizacija Sorb:ic, PAWK, potribuje otvorenim pismom, da odstupi YEN-predsjednik iz odbora FUEN-a, danska organizacija potribuje, da se YEN-odbor bavi s problematikom. Pri svemu je dodatni dilema cause: Andor Barabas, YEN-predsjednik i pripadnik dvih manjin u Rumunjskoj, je zaposlen u uredu EU-parlamentarca Lorenta Vinczea.

YEN-predsjednik Andor Barabas. Slika: FUEN

Prema NG-u javlja YEN nakon sjednice odbora, da će Barabas ostati u prezidiju FUEN-a. U budućnosti da će ali YEN-odbor pred sjednicami FUEN-a izdjelati vlašću poziciju, ku neka zastupa YEN-predsjednik. Polag štatutov da naime samo predsjednik YEN-a more bit poslanik u FUEN, a ne ki drugi član YEN-odbora.

Čini se, da se manjinske organizacije širom Europe nisu dobro informirale pred izbori, ki je ta jedini kandidat, ki kani ponovno nastati peljač FUEN-a. Sada je prekasno.


Članak je izašao u NG4/22

Piši komentar

Your email address will not be published.