/

HAK: Filmski večer za Ukrajinu

Pri zadnjem hakovskom četvrtku koncem Marca su Hakov:ke sabirale donacije za Caritas-akciju u Ukrajini i za ukrajinske migrant:ice u Austriji.

Humanitarnu akciju su hakov:ke kombiniral:e filmskim večerom, kade se je ponudilo gostem uz popcorn k filmu i turska lećova supaza recept pitaj hakovsku sekretaricu. Igrano-dokumentarni film „Dnevnik Diane Budisavljević“ je tematizirao grozne čine Ustaše i Nacionalsocijalistov u 2. Svitskom boju nad Židov:kami i Pravoslav:kami. Diana Budislavljević je utemeljila ončas humanitarnu akciju, ka je spasila oko 10.000 pravoslavske dice od deportacije i smrtnih činov u logori.

U kooperaciji s Kult-kafićem Hrvatskoga centra se je nabralo 780, 42 €.


slika na početku: Vera Buranits

Piši komentar

Your email address will not be published.