/

Kako se Gradišćansk:e Hrvat:ice sam:e isključuju. Wie sich die Burgenlandkroat:innen intern ausgrenzen.

Čij:a si ti? Wer bin ich?

12 min. čitanja

Jur generacije dugo čujemo, da svako ljeto broj govorač:ic gradišćanskohrvatskoga jezika manji nastaje. Poznati razlogi tomu su naprimjer zgubljena veza jeziku ili jezična hibridizacija (miks hrvatskoga i nimškoga). Ovi razlogi su poznati, ali ča je s internim isključenjem Gradišćanskih Hrvat:ic? Bi to isto mogao biti razlog za gubitak gubitak – Verlust aktivn:ih i angražiranih ljudi i mogućih govorač:ic?

Moć jezika

Ovo je paradoksno: Iako postoji svist za gubitak jezika i da narodna grupa sva manja nastaje, isključu neka društva i njihove strukture nekoliko peršon. Peršone, ke ne dobro govoru hrvatski jezik, ali ke bi imale interes za suradnju kod pojedinih društav i ke bi se rado angažirale. Uopće se to more dogoditi u selski društvi, da već-ke osobe ne vladaju dobro jezikom, ali su ipak rado aktivne. S djelovanjem u mali društvi naraste interes na učnji hrvatskoga jezika. Ovako raste svist biti dio one narodne grupe.

Tim veći su boli isklučenja, ako naprimjer doživiš veliku feštu kot Dan mladine. Stojiš s nekoliko ljudi pred šankom i se kaniš s njimi pominati, ali oni te jasno ignoriraju i se konsekventno dalje po hrvatsku pominaju. Ili obrnuto: Ja, svisna Hrvatica, sam na DM-u, naručim pila, a konobar samo odgovori po nimšku. Kako reagirati?

Fenomen bi se mogao prispodobiti situacijom maloga „Ja sam ja“ (dičja knjiga Mire Lobe): Isključen:a si od manjine, s kom se ćutiš povezana i od većine, ka te ipak zaredi med narodnu grupu (naprimjer kad dojdeš iz dvojezičnoga sela). 

Zač postaviti granice?

Ovo pitanje bi mogli/a postaviti cijelomu človičanstvu. Ljudi postavu granice, da očuvaju kontrolu i sigurnost. U ograničenom terenu je lakše postaviti stabilnu strukturu . Ako se čini, da se ta struktura djelomično preminja, nestabilna nastaje, dojde unutri do panike. Naravno se išću krivci u ovakovoj situaciji, svenek su to: ti drugi. Granice se kontroliraju, nadalje se ne zgledaju ne zgledati se – nicht berücksichtigen nutarnji procesi i konačno se pokusi obdržati konzerva(tivna struktura). (vidi grafiku!)

Grafika: Alex Wukovits / Ideja: Konstantin Vlasich, Marica Zvonarits, Andy Warhol

Jedna moguća strategija spasenja?

Credo se zalaže zalagati se – sich für etwas einsetzen za već medijalnoga sadržaja kot članki, radio emisije, televizijske emisije na gradišćanskohrvatskom jeziku. To je opravdano opravdano – berechtigt. Ko se ali pogleda svenek manji broj aktivnih govorač:ic, se more pitati: Zač? Sve već za sve manje ljudi?

Ov credo – i naravno stvaranje ovoga diskursa –  je ali samo jedan dio moguće strategije spasenja. Drugi dio strategije je motiviranje za učnju manjinskoga jezika. Znači: ne-govorač:ice motivirati, da se počnu baviti  jezikom i narodnom grupom. Kontraproduktivna je demotivacija, ku stvaramo isključenjem. Ada znači to, da svi dva dijeli skupa visu. Jedan dio prepriči isključenje i motivira ljude se naučiti manjinski jezik. Istodobno stvori ta dio već govorač:ic  jezika. Drugi dio je smisao i cilj, zač se baviti manjinskim jezikom i narodnom grupom. To zna biti sve moguće: razumiti tekste, jačke i prijatelj:ice ili znati pravilnu rič za “vošmašin”. S drugimi riči: obogatiti s daljnjim jezikom. 

Grafika: Alex Wukovits


Ovo je prvi tekst nove rubrike Čij:a si ti? Ideju ju stvoriti smo jur imali duglje, ali i jedan jur dugo postojeći Youtube-video Tamburice Pandrof nas je konačno tako daleko spravio. Tematika je još svenek aktualna i mišljenja idu u različne smire.

Komentari u ovoj rubriki neka se bavu pitanjem „identiteta“, u/isključenja, jezične prakse, izumiranjem narodne grupe ili jednostavno pitanjem “Čij:a si ti?”. Skupa ovi elementi stvoru osnovu narodne grupe. 

Pozivamo Vas, drag:e čitatelj:ice, da se pridružite ovoj diskusiji u formatu komentara. Poslati nam morete komentar preko elektronske pošte email na redakcija@noviglas.online. Rado moremo pomoći kod lektoriranja komentarov na gradišćanskohrvatskom jeziku. Veselimo se vašim prinosom! 

Piši komentar

Your email address will not be published.

Latest from Blog

Rič tajedna. KW15.

Odstup ministra, ne za dobrobit naroda, nego osobe. Die Woche steht im Zeichen des Abschieds.

Anschobers Abschied

U Anschobera razlaganju tematiziran je razvitak Austrije skupa s pršonskimi zdravstvenimi problemi. Mit Rudolf Anschober