/

Prostukvas iz Stinjakov

Po receptu Ivaca Kolarovoga. Video u kooperaciji s Virtualnim arhivom Stinjaki. Hrvatske podnaslove morete aktivirati u Youtube.

U Stinjaki pozna svak:a makarul. Je li voliš orihovoga ili makovoga, to je obično pitanje na svadbi i drugi svečevanji i pravoda, kad mi izmučen:e Celjan:ke na koncu dana sidimo kod trih lip pred Birkfeldom. Makarul je slatki jiliš, s kom moj kulinarski Ja povezujem Stinjake. 

Za sve ne-Stinjačkan:ke: Makarul je kakova vrst makove odnosno orihove savnice od kvasnoga tijesta. A u Stinjaki pozna svak:a makarul. U starijoj generaciji ga zna čuda ljudi peći. Moja baba je bila ovakova. Ali kad se spominjam svojega ditinstva u nje kuhinji, spominjam se i manje poznatoga „brata“ makarula: prostukvas. Med ovimi kolači – to je stinjački naziv za masnice i savnice – je ov sa sirovim nadivom najnepoznatiji. Samo malo ljudi ga peče, morebit kad i nije tako obljubljen (meni apsolutno nerazumljivo). Ali najzad u kuhinju moje babe. Ta je uvijek pekla prostukvas, ar je moj dida imao goruću strast za mličnimi produkti, osebujno za sirom – tako Stinjaki velu za žumenje, sirenje ili turov. 

Kako se načinja protukvas?

Prostukvas je za me ostao posebno rijetki kulinarski highlight stinjačke kuhinje. Ja sam naime pojerbala strast za sirom. Ljetos na putu u Celje pod spomenutimi lipami je došlo onda neočekivano pitanje: „Koga voliš? Makovoga, orihovoga ar prostukvas?“ Dobro moguće, da sam kušala od svakoga, ali najveć sam se naravno veselila prostukvasu. Još na daljnjem putu sam odlučila, da kanim konačno otkriti misterij prostukvasa. Zač misterij? Samo ime me je jur uvijek fasciniralo. Danas ganjam, da je to došlo od „prostoga kvasa“. Prostukvas je bilo jiliš siromaških ljudi. Tijesto se sastoji samo od sirnice, kvasa i muke. A i sastojke za nadiv – sir, cukor i jaja – su ljudi imali doma. 

A misterij i zato, ar – kot je to u selu – svaki ča malo drugačijega povida. Koliko toga i toga, kako dugo peći i kako pripraviti nadiv. 

Prostukvas, ki me je okripio na putu u Celje, je načinio Ivac Kirišić (Kolarov), jedan od rijetkih muži, ki ga peču. 85-ljetni penzionist je poznat zato, da zna jako dobro kuhati i da to još uvijek čini za svoju cijelu familiju. On je bio pripravan stupiti pred kameru, da dokumentiramo ovo kulinarsko znanje za naš arhiv. 

Video za arhiv

Naš arhiv, to je Virtualni arhiv Stinjaki – Virtuelles Archiv Stinatz https://arhivstinjaki.at, koga je ovo ljeto prezentirala Kulturna inicijativa Stinjaki i u kom morete najti mužiku, pravice, jezik i povijest Stinjakov, a to dokumentirano u kipici, audio- i videosnimka i teksti. KIS je vrnuo vridni materijal iz arhivov i ga prikupljao kod privatnih ljudi. Nakanili smo si, da ov arhiv bude uvijek rastao: Zato smo ovo ljeto pohodi:le Stinjačan:ke i je prosi:le, da pokažu, povidaju, jaču i kuhaju, a to pred kamerom. 

Naš video o prostukvasu je prvi pokus i mi se ufamo, da ćete ga pokusiti peći. Pozovite me onda, ja ću dojti kušati. 


Prostukvas po receptu Ivaca Kolarovoga

Za tijesto: 
80 dag muke
500 ml kiseloga mlikaButtermilch/sirnice/stepak
1 kocka kvasa
malo soli

za nadiv:
500 g sira
5 jaj
ca. 20 dag cukora

putar za pleh/rajmu
Kod 200°C ca. 1 uru peći. 


Video-produkcija

Kamera i rez: Phillip Hauck-Tyran
Intervju: Tereza Grandits
Transkript: Konstantin Vlasich, Tereza Grandits
Podnaslovi: Justin Kodnar
Trailer: Justin Kodnar

Piši komentar

Your email address will not be published.