/

Die Farben des kroatischen Mährens – Boje hrvatske Morave

Lenka Kopřivová je kod prezentacije knjige „Die Farben des kroatischen Mährens“, ka je bila 29.10. u Hrvatskom centru u Beču, rekla: “Ne, još nisu izumrl:e Moravsk:e Hrvat:ice!”

Ako se pogleda tešku sudbinu Hrvat:ic u Moravskoj, uopće sudbinu nasilnoga raseljavanjanasilno raseljavanje -Zwangsumsiedlung 1948. ljeta, je to veliko čudo, da je još nekim hrvatska rič poznata. Još nisi od njih čul:a? Onda si moraš na svaki način povijesni dio knjige preštati!

Pri prezentaciji knjige: iz liva ko-izdavateljica Lenka Kopřivová, moderatorica Katharina Tyran i Kolo Slavuj

Moravskohrvatski već nima čuda govorač:ic. Pred nekolikimi ljeti je još valjao diskurs kod nas, da je moravskohrvatski jezik jur izumro. Ipak se s generacijom Lenke Kopřivove , ka je jedna od izdavateljic knjige i študirana povjesničarka, neke tradicije revitaliziraju. Teški uvjeti: Zapovid hasnovanja jezika pri i desetljeća po Drugom svitskom boju i nasilno raseljavanje su na svaki način snizili broj i  jezičnu kompetenciju govorač:ic. Kopřivová i drug:e, k:e imaju hrvatske korijene, su uz to štartal:e projekte spominjanja i dokumentacije – tako i ovu knjigu

Kopřivová je razložila, da je jur pred 12 ljeti počela iskati materijale i snimiti intervjue, jer je upametzela, da ne postoji čuda literature o hrvatskoj Moravi. Snimila je oko 100 intervjuov, 40 od njih s videom. Tako je i u audio-formatu ta poseban moravskohrvatski jezik za čuti, koga je arhivirala znanstvenica. Dodatno je skupa s drugimi i iskala stvari, ke spominju na moravske Hrvat:ice i ke bi mogli u jednoj izložbi izložiti. Tako su konačno utemeljili muzej o hrvatskoj Moravi u Frelištofu, u bivšom Frelichovu/Fröllersdorf ili po hrvatsku Frelištof. 

izdavateljice Lenke Kopřivová i Eliška Leisserová knjigom i s moderatoricom Katharinom Tyran

Knjiga “die Farben des kroatischen Mährens” sadržava tri dijele: Povijest, jezik i kulturu moravsk:ih Hrvat:ic. Knjigu pošaru različne historične ali i aktualne slike, karte i tabele. Šara tradicionalna nošnja moravskih Hrvat:ic posebno u oko padne. Po cijeloj knjigi se moru najti seperatni odlomki, ki obdjelaju dodatne informacije ili ekskurse. Isto tako oživu transkribirane izjave iz intervjuov s govorač:icami starje generacije poglavlja knjige. Pisal:e su različno špecijaliziran:e znanstven:ice i autor:ice o različni tema prošlosti i sadašnjosti. Hrvatska knjiga se još nije izdala, ali djela se na skoroj publikaciji.

Ekskurs na kiritof

Mali ekskurs. Kiritof se održava svako ljeto prvi vikend u septembru u Frelištofu. Highlight na kiritofu je povorka s kozinjim bakom. Koč more to i biti baran, koga se čuva – a morebit će koč biti lama u središću kiritofa, se je šalila povjesničarka i ko-izdavateljica knjige pri prezentaciji.

© slika Michael Navratil: Kolo Slavuj na kiritofu u Frelištofu s kozinjim bakom

Ako postoji interes na knjigi ili na pohodu muzeja, se more preko kontakta ove web-stranice odgovorn:e kontaktirati: http://www.moravstichorvati.cz/kontakt

Web-stranica je na českom jeziku, ali do kontakta se i tako more dojti. 

Piši komentar

Your email address will not be published.