//

Veliki NG-menza test

Semestar je počeo i marljiv:e študent:ice su samo marljiv:e, ako se i dobro hranu. NG testira različna mjesta za jilo - ako nisu menze, su blizu univerziteta.

3 min. čitanja
/

Recenzija: Nomadland

Fern (Frances McDormand) i nje sudbina su ju peljali na cestu. Mogli bi misliti, da je nastala bezdomnica i da putuje od jedne ulice u drugu. Ali kot to Fern u filmu razlaže: Ona nije bez doma. Ona je samo bez stana.

2 min. čitanja