/

9 kostimov za tvoj mesopust

Kraj mesopusta se približava, čekaju nas i vas još gšnasi i mesopusni ophodi, i kot svako ljeto se stavlja pitanje: Ča ublići? Ki kostim? Ča je u trendu? Ćedu biti i ljetos Barbie ili Oppenheimer na tančenom parketu? Ili evergreensi kot Spiderman i Batman?

Se zaista još gdo kostimira kao Indijanac ili Arabar odnosno šajh? Se u mesopustu uopće mora biti politički korekt:na? Ništ se ne mora, ali svakako bi bilo pristojno ne koristiti tudje kulture kao kostim za zabavu. Naravno, čudakrat su stvari ovisne od konteksta i ne more se sve paušalno odrediti i ocijeniti. Ali po meni bi to tribalo valjati kao jednostavno i načelno pravilo.

Dakle, da ne dojdemo u tu pogibelj, mogli bi iskati malo inspiracije u našom mikrokozmu (i malo okolo). Nudjamo nekoliko prijedlogov za mesopusne kostime – gh-bubble-style:

1.	Hakov:ka pred ljetom 2000.
Atributi: nosi dvojezičnu seosku tablu. 

2.	Hodočasnik
Atributi: u desnoj ruki križ, u livoj ruki špricer. (U toku shodišća se pretvorila voda u vino.)
Bonus: majica sa slikom Putujuće Celjanske Marije. 

3.	Govorač:ica za narodne grupe neke političke stranke
Atributi: outfit po vlašćem izboru. Jedino je važno da se ponavljaju svenek iste tri rečenice, na bilo ko pitanje. Na primjer: „Ponosni smo na naše narodne grupe i kako lipo i dobro sve funkcionira u Gradišću.“
Iznimka: ako je kostim govorač:ice FPÖ-a, onda su obavezne teme Južni Tirol i prava nimškogovoreće populacije u Sloveniji.

4.	Dijakritični znaki
Atributi: bilo kako, samo da budu vidljivi slove č, ć, ž, š i znamda i za čuti, da se ne pozabu. 

5.	Član Savjeta za narodnu grupu
Atributi: muško, bijeli ili sijedi ili uopće već ne vlasi, odjelo. 
Bonus: mapa s izjavom za medije o rezultatu sjednice prlje nego je počela sjednica.

6.	Krowodnrocker
Atributi: ležerna oprava i muzički instrumenat. Jedino nošnja je strogo zabranjena.

7.	Gradišćansk:a Hrvat:ica u ulogi gradišćansk:e Hrvat:ice u mainstream TV 
Atributi: izgled po vlašćem izboru, jedino je važno, da ima tambure u ruki, ili da je tambura barem blizu (u radiusu od 2 metrov).

8.	GH-žurnalist:ica
Atributi: velika kamera, čuda u putu stat ili pokrivati pogled drugim.
Jedina konverzacija, ku smiš peljati cijeli večer: „Kako vam se vidi?“ 

9.	Hakov:ka po ljetu 2003.
Atributi: nosi majicu od Dana mladine.
Bonus: do cirka 2017. ljeta ima i DM-upaljač u žepu. U žepu i potajno sastavlja memes za memes iz Gradišća-stranicu.

Željimo zabavne zadnje dane u mesopustu i dajte si frite, grofle, krafne ili fanjke dobro račiti!

Piši komentar

Your email address will not be published.