Radio OP sada Radio MORA

„Pred tridesetimi ljeti smo sanjali o tom, kako je danas radio”, veli Daniel Stern, blagajnik društva MORA. Radio MORA raste i ima dva nove študije.

4 min. čitanja
/

Konačno gibanja u medijskoj sceni

Kad sam po civilnoj službi vidio, da me vuče u medijski svit, je bila manjinska medijska scena zaprašena, moglo bi se reći neatraktivna. 2022. ljeto bi moglo ov svit konačno pretvoriti i skovati ostala ljeta 2020tih.

1 min. čitanja