/

Tvoj glas za “ÖH”

Ne zabiti! Od 9. do 11. maja su izbori za Austrijsko visokoškolstvo. Sv:e študent:ice, k:e su plati:le študentski prinos za ov semestar imaju pravo za odibiranje zastupničtva.

3 min. čitanja