/

2020 + 2 + 1

Ča neka uopće dojde prik u Novo ljeto, a  ča ostaviti u zadnjem? Ideje, ke nas moru 2023. dalje peljati i kimi se moremo nadalje baviti.

1 min. čitanja