//

Veliki NG-menza test

Semestar je počeo i marljiv:e študent:ice su samo marljiv:e, ako se i dobro hranu. NG testira različna mjesta za jilo - ako nisu menze, su blizu univerziteta.

3 min. čitanja