/

DM je putovao

DM je putovao, a s njim i mi! Flojsasti smo tuncali u Stinjaki, ne pozabili na Mjenovo, a uopće po prvi put bili na fešti u Štikapronu. Ein Kommentar zum dreigeteilten Wochenende.

5 min. čitanja