/

Biznis s pačenjem

Polag Redaktion Andererseits kaže Licht ins Dunkel ljude s pačenjem pretežno kot žrtve. Ki si gleda Svitlost u škurinu ta neka ćuti pomilovanje. Da je emisija dio strukturalnoga problema i da su ljudi s pačenjem korišćeni za insceniranje, ORF tako ne vidi.

1 min. čitanja
/

Konačno gibanja u medijskoj sceni

Kad sam po civilnoj službi vidio, da me vuče u medijski svit, je bila manjinska medijska scena zaprašena, moglo bi se reći neatraktivna. 2022. ljeto bi moglo ov svit konačno pretvoriti i skovati ostala ljeta 2020tih.

1 min. čitanja