Pjesmica: Marijana Palatin

Pokidob je izašlo i print-izdanje NG 2/2020, sada i polako publiciramo pjesmice Koronaknjiževnosti. Evo vrlo grafička pjesmica. Ein Gedicht von Marijana Palatin.

1 min. čitanja