/

Biznis s pačenjem

Polag Redaktion Andererseits kaže Licht ins Dunkel ljude s pačenjem pretežno kot žrtve. Ki si gleda Svitlost u škurinu ta neka ćuti pomilovanje. Da je emisija dio strukturalnoga problema i da su ljudi s pačenjem korišćeni za insceniranje, ORF tako ne vidi.

1 min. čitanja