/

Crikva, quo vadis?

Neprestajuća povidajka: konflikt u crikvi. Posebno mladi Gradišćanski Hrvati prekinu veze sa Crikvom. Kamo će ovo peljati?

9 min. čitanja
2

Sanja Corona Noći

Dan mladine za ljetos je otpovidan. Bez toga se ne bi rodio ov projekt. A smi se sanjati? Dorotea Zeichmann je napisala pjesmicu, ka predobro paše med prve članke ove stranice.

1 min. čitanja
1 4 5 6